Irâkî hayatı ve el-Muğnî adlı eseri

dc.contributor.advisorSaklan, Bilal
dc.contributor.authorÇibuk, İsmail Hakkı
dc.date.accessioned2017-11-17T08:06:20Z
dc.date.available2017-11-17T08:06:20Z
dc.date.issued2010
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractHadisler, İslâm âlimlerinin ilk asırlardan itibaren son derece titiz davrandıkları ve nesilden nesile aktarılması hususunda taviz vermedikleri kutsal metinlerdir. Bu hususta birçok çalışma yapılmıştır. Üzerinde çalıştığımız el-Muğnî adlı eser de bu amaç doğrultusunda ortaya çıkmış bir eserdir. ?Irakî Hayatı ve el-Muğnî Adlı Eseri? başlıklı çalışmamızın birinci bölümünde; H.725 yılında Mısırda doğan Irakî'nin hayatı, yaşadığı dönemin sosyal kültürel özellikleri, ilim hayatı, hadis ilmindeki yeri hocaları talebeleri, eserleri ve H.806 yılında vefâtına kadar 81 yıllık hayatı hakkında bilgiler verdik. İkinci bölümde ise, Gazalî'nin İhya'u Ulûmiddîn isimli eserinin hadislerinin tahrîc edildiği Zeynüddin el-Irakî'nin el-Muğnî An Hamli'l-Esfâr fî Tahrîci mâ fi'l-İhyâ-i Mine'l-Ahbâr adlı eseri hakkında bilgiler verdik. Bu bölümü iki ana başlık altında inceledik. Birinci başlıkta konuya girizgâh mahiyetinde Tahrîc İlmi ve Tahrîc Edebiyatı hakkında temel bilgiler verdik. İkinci başlıkta ise Irakî'nin el-Muğnî'de takip ettiği metodları hakkında bilgileri verirken, Genel muhtevâ ve şekil açısından metodları, ile Hadise dair konulardaki metodlarını iki bölümde tahlil ettik. Bu çalışma Irakî, ve el-Muğnî adlı eseri hakında önemli bilgiler içermesinden dolayı önem arz etmektedir.en_US
dc.description.abstractHadiths are the holly texts, which Islamic scholars have devoted assidious attention to since the first Islamic centuries and have not compromised the prenciples of their transmission from generation to generation. Al-Iraqi?s al-Mughni, which this master thesis examines, is one of the many books written by Islamic scholars as the result of their avid interest in hadiths. The firtst section of the thesis, titled ?The Life Of Al-Iraqi And His Work Al-Mughni?, focuses on his life, born in Egypt in 725 A.H. and died in 806 A.H., sociocultural characteristics of his time, his scientific life, his teachers, students and works, and his status in hadith. In the second section, information has been given about Zaynuddin al-Iraqi?s al-Mughni `an h?aml al-asf?r f? al-asf?r f? takhr?j m? f? al-ih?y? min al-akhb?r, dedicated to the takhrij (extraction and authentication, including validation of chains of transmitters of a hadith) of hadith in al-Ghaz?l??s Ihya' `Ulum al-Din. The section is divided into two main titles. The first one provides an introduction including essential details about the science of takhrij and takhrij literature. Under the second one, the methods followed by Iraqi in al-Mughni are discussed in two categories: a) the methods with respect to general content and form, b) the methods relating to issues concerning hadith. This work is of importance containing essential details on al-Iraqi and his al-Mughni.en_US
dc.identifier.citationÇibuk, İ. H. (2010). Irâkî hayatı ve el-Muğnî adlı eseri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/6732
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectHadisen_US
dc.subjectHadithen_US
dc.subjectIrakien_US
dc.subjectTahricen_US
dc.subjectExplanationen_US
dc.subjectİslam dinien_US
dc.subjectIslam religionen_US
dc.titleIrâkî hayatı ve el-Muğnî adlı eserien_US
dc.title.alternativeThe life of al-Iraqi and his work al-Mughnien_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
274261_removed.pdf
Boyut:
790.96 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
İsmail Hakkı Çibuk
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: