Esrârü’l-‘Ârifîn ve imla özellikleri üzerine bir değerlendirme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi 2557-1 numarada kayıtlı miladi 1498 tarihinde Anadolu sahasında sade bir Türkçe ile yazılmış Esrârü’l-cÂrifîn adlı eser genel özellikleri açısından tanıtılmış ve imlası bakımından değerlendirilmiştir.
n this study, the codex which is registered in the library of Istanbul Suleymaniye with the number of 2557-1, in the 1498 AD., is written with simple Turkish, Esrar-ul-Arifin, is introduced in the regards of general speciality at codex is evaluated in the regards of spelling

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

28

Sayı

Künye

Yastı M. (2010). Esrârü’l-‘Ârifîn ve imla özellikleri üzerine bir değerlendirme. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 28(), 69-107.