Genel sinizmin ve örgütsel sinizmin işe bağlılık düzeyine etkisi: Konya ilindeki otel çalışanları üzerinde bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-07-10

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, genel sinizmin ve örgütsel sinizmin çalışanların işe bağlılıklarına etkisini incelemektir. Bu çerçevede, öncelikle genel sinizm, örgütsel sinizm ve işe bağlılık kavramları kapsamlı bir teorik çerçeve ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ardından, söz konusu çalışmayla ilgili Konya ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı toplam 350 otel çalışanı üzerinde uygulanmış ankete dayanan bir araştırmaya yer verilmiştir. Bu araştırma sonucunda elde edilen bilgiler, SPSS 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, örgütsel sinizm boyutlarının ve örgütsel sinizmin işe bağlılığı açıklamada yetersiz olduğu görülmüştür. Ayrıca genel sinizm ile işe bağlılık değişkenleri arasındaki ilişki incelendiğinde pozitif ve zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Örgütsel sinizm ve genel sinizm arasındaki ilişki incelendiğinde ise pozitif ve zayıf bir ilişkinin olduğu görülmüştür.
The aim of this study is to examine the affect of the Cynicism, Organizational Cynicism on Job Involvement. In this context, primarily on the concepts of dispositional cynicism, organizational cynicism and job involvement were put forward a comprehensive theoritical framework. Following, This research was performed on 350 workers employing in Hotels of Konya City with four and five stars by using the survey technique. The findings obtained from the present study were analyzed by use of the SPSS 20.0 statistical packet program. As a result of analysis, dimensions of organizational cynicism and organizational cynicism were found to be inadequate statement of job involvement. We also examined the relationship between variables of the general cynicism and job involvement, and a weak positive correlation has been determined. Examined the relationship between organizational cynicism and cynicism in general were found to be positive and a weak relationship.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel sinizm, Kişisel sinizm, Örgütsel sinizm, İşe bağlılık, Otel çalışanları, General cynicism, Personal cynicism, Organizational cynicism, Job involvement, Hotel worker

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çiftçi, E. (2013). Genel sinizmin ve örgütsel sinizmin işe bağlılık düzeyine etkisi: Konya ilindeki otel çalışanları üzerinde bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.