Genel sinizmin ve örgütsel sinizmin işe bağlılık düzeyine etkisi: Konya ilindeki otel çalışanları üzerinde bir araştırma

dc.contributor.advisorAkgemci, Tahir
dc.contributor.authorÇiftçi, Esra
dc.date.accessioned2017-08-07T12:40:18Z
dc.date.available2017-08-07T12:40:18Z
dc.date.issued2013-07-10
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, genel sinizmin ve örgütsel sinizmin çalışanların işe bağlılıklarına etkisini incelemektir. Bu çerçevede, öncelikle genel sinizm, örgütsel sinizm ve işe bağlılık kavramları kapsamlı bir teorik çerçeve ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ardından, söz konusu çalışmayla ilgili Konya ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı toplam 350 otel çalışanı üzerinde uygulanmış ankete dayanan bir araştırmaya yer verilmiştir. Bu araştırma sonucunda elde edilen bilgiler, SPSS 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, örgütsel sinizm boyutlarının ve örgütsel sinizmin işe bağlılığı açıklamada yetersiz olduğu görülmüştür. Ayrıca genel sinizm ile işe bağlılık değişkenleri arasındaki ilişki incelendiğinde pozitif ve zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Örgütsel sinizm ve genel sinizm arasındaki ilişki incelendiğinde ise pozitif ve zayıf bir ilişkinin olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the affect of the Cynicism, Organizational Cynicism on Job Involvement. In this context, primarily on the concepts of dispositional cynicism, organizational cynicism and job involvement were put forward a comprehensive theoritical framework. Following, This research was performed on 350 workers employing in Hotels of Konya City with four and five stars by using the survey technique. The findings obtained from the present study were analyzed by use of the SPSS 20.0 statistical packet program. As a result of analysis, dimensions of organizational cynicism and organizational cynicism were found to be inadequate statement of job involvement. We also examined the relationship between variables of the general cynicism and job involvement, and a weak positive correlation has been determined. Examined the relationship between organizational cynicism and cynicism in general were found to be positive and a weak relationship.en_US
dc.identifier.citationÇiftçi, E. (2013). Genel sinizmin ve örgütsel sinizmin işe bağlılık düzeyine etkisi: Konya ilindeki otel çalışanları üzerinde bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/5422
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectGenel sinizmen_US
dc.subjectKişisel sinizmen_US
dc.subjectÖrgütsel sinizmen_US
dc.subjectİşe bağlılıken_US
dc.subjectOtel çalışanlarıen_US
dc.subjectGeneral cynicismen_US
dc.subjectPersonal cynicismen_US
dc.subjectOrganizational cynicismen_US
dc.subjectJob involvementen_US
dc.subjectHotel workeren_US
dc.titleGenel sinizmin ve örgütsel sinizmin işe bağlılık düzeyine etkisi: Konya ilindeki otel çalışanları üzerinde bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe affect of the cynicism and organizational cynicism on job involvement: A sample study in hotel workers of Konya cityen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Esra Çiftçi.pdf
Boyut:
2.07 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: