Okulöncesi? Eği?ti?m Kurumlarına Devam Eden Çocukların Anneleri?ni?n Ebeveynli?ğe Yöneli?k Tutumları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların annelerinin ebeveynliğe yönelik tutumları ile bazı kişisel özelliklerinin ebeveynliğe yönelik tutumları üzerindeki etkisini belirlemektir. Yöntem: Araştırma, çocukları bağımsız anaokullarına devam eden 304 anne üzerinde yürütülmüştür. Verilerin toplanması için Annelere “Ebeveynliğe Yönelik Tutum Ölçeği-Anne Formu” uygulanmıştır. Elde edilen veriler, F testi, t testi ve Tukey testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Yapılan istatistiksel analiz sonucunda, annelerin bir işte çalışıp çalışmamasının, eğitim düzeyinin ve sahip olduğu çocuk sayısının ebeveynliğe yönelik ilgilerini etkilediği bulunmuştur. Tartışma: Okulöncesi dönemde çocuğu bulunan annelerin ebevynliğe yönelik tutumlarının olumluya dönüştürülmesi, hem çocuğun gelişiminin desteklenmesine hem de annenin uyumunun arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca bireysel bazda sağlanan bu yararın toplumsal gelişmeye de katkı getireceği düşünülmektedir.
Purpose: The purpose of this study is to determine the parental attitudes and the effect of the individual characteristic on the parental attitude of the mothers whose 5-6 years old children attend preschool education. Method: This research was conducted on 304 mothers whose children attend independent preschool educational. To gather data, “Parental Attitude ScaleMother Form” was applied to the mothers. The data were analised by using F test, t test and Tukey test. Findings: As a result of the statistical analysis, it was found that whether the mothers worked or not, their level of education and the number of children they had affected their parental interests. Discussion: Improving the parental attitude of the mothers who had children attending pre-school education in a possitive way will be beneficial both in supporting the child’s development and in raising the adaptation of the mother. On the other hand, it was concluded that this benefit obtained on an individual level will also contribute to social progress.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ebeveynlik, tutum, okulöncesi dönem, Parenting, attitude, preschool period

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

19

Künye

Yaşa, S., Seçer, Z., Çeliköz, N., (2008). Okulöncesi̇ Eği̇ti̇m Kurumlarına Devam Eden Çocukların Anneleri̇ni̇n Ebeveynli̇ğe Yöneli̇k Tutumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 413-428.