II. Dünya Savaşı yıllarında Anadolu sahillerine sığınan Yunanlı sivil mülteciler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

II. Dünya Savaşı pek çok ülkeyi, değişen derecelerde, etkilemiştir. Şüphesiz en çok etkilenenler de savaşın tarafı olan ülkeler olmuştur. Bu ülkelerden biri olan Yunanistan, savaşın ve işgalin beraberinde getirdiği sefalet ve ölümle yüzleşmek zorunda kalmış, bu nedenle de çok sayıda Yunanlı asker ve sivil, Türk topraklarına iltica etmiştir. II. Dünya Savaşı yıllarında Anadolu sahillerine sığınan Yunanlı sivil mültecileri konu edinen bu çalışmayla, Yunanlı sivil mültecilerin neden, ne zaman, nerelere ve ne kadar iltica ettiği sorularının aranan cevapları tespit edilmeye çalışılmıştır. Yunanistan’ın Alman ve İtalyanlar tarafından işgalinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle 1941-1945 yılları arasında 30.000’nin üzerinde Yunanlı sivil mültecinin Batı Anadolu, kısmen de Akdeniz sahillerine sığındığı görülmüştür. Ayrıca Türk Hükûmeti’nin mültecilere karşı tutumu ile sığınmacıların akıbetleri de tespit edilmeye çalışılarak, Türk-Yunan ilişkilerinin pek bilinmeyen ya da üzerinde fazlaca durulmadığı anlaşılan insani boyutuna da katkı sağlanması hedeflenmiştir.
The Second World War has in different degrees affected several countries. The most affected ones were undoubtedly those which participated in this War. One of them was Greece which had to face with poverty, misery and deaths. As a result, the Greek civilians and well as military men suffered much and many of them therefore took refuge in Turkish sea coasts. This paper is attempted to do research on the Greek civilian refugees taking refuge in the Turkish sea coast and give deatils about the reasons why and when they took refuge together with their numbers and places of destination for settlement. It has been seen that more than 30.000 Greek civilians between 1941 and 1945 due to the problems resulting from the German and Italian occupation of Greece took refuge mainly in Western Anatolia and partly in towns in the Mediterranean coast This papers also give information about Turkish government policy for these refugees and what happened to them finally. By this paper it is aimed to make it clear that a very unknown subject taking place between Greeks and Turks has been studied in detail mainly from the point of civilians.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/495

Anahtar Kelimeler

II. Dünya Savaşı, Yunanlılar, Sivil mülteciler, Second World War, Greeks, Civilian refugees

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sarısır, S. (2010). II. Dünya Savaşı yıllarında Anadolu sahillerine sığınan Yunanlı sivil mülteciler. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (27), 505-527.