Adie's Tonic Pupil and Anti-Ganglioside IgG Antibodies

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Ege University Press

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Objective: The presence of anti-ganglioside IgG antibodies has been reported in the Guillain- Barre Syndrome (GBS) and the Miller-Fisher Syndrome (MFS). Adie's tonic pupil (ATP) is similar to GBS and its variants with the symmetric decrease in reflexes and the mydriasis that is an indicator of a parasympathetic disorder but the relationship between ATP and antiganglioside antibodies is unknown. Our aim in this study was to investigate the presence of anti-ganglioside IgG antibodies in patients with ATP. Patients and method: The study group consisted of a total of 20 persons with 10 patients and 10 control subjects. The control group consisted of healthy persons who did not have any problems that could influence the immune system. A neuro-ophthalmological examination was performed in all patients and the presence of anti-ganglioside antibodies in the serum was investigated. Results: Serum anti-ganglioside antibodies were negative in the 3 patients included in the study according to the review of old patient charts. Anti-GD1b, anti-GT1b and anti-GM3 antibodies were positive in 2 and anti-GM3 antibodies in 1 of the 7 patients included in the study after a new diagnosis was made. Anti-ganglioside antibodies were negative in all control group subjects. Conclusion: At least one of the anti-ganglioside antibodies was found to be positive in approximately half of the ATP patients in the acute stage (3 of the 7 acute or subacute stage ATP patients). These results indicate that anti-ganglioside antibodies may play a role in ATP development.
Amaç: Anti-gangliozid IgG antikorlarının varlığı Guillain-Barre Sendromu (GBS) ve MillerFisher Sendromunda (MFS) bildirilmiştir. Adie'nin tonik pupillası (ATP) reflekslerde simetrik azalma ve parasempatik etkilenmenin göstergesi olan midriazis tablosu ile GBS ve varyantlarına benzerlik göstermekte, fakat ATP ile anti-gangliozid antikorların ilişkisi bilinmemektedir. Bu çalışmadaki amacımız ATP olan hastalarda anti-gangliozid IgG antikorlarının varlığını araştırmaktır. Hastalar ve yöntem: Bu çalışmada 10 hasta ve 10 kontrol olmak üzere toplam 20 kişi incelenmiştir. Kontrol grubu sağlıklı kişilerden ve immun sistemi etkileyebilecek bir hastalığı bulunmayan kişilerden seçilmiştir. Tüm hastaların ve kontrol grubunun nöro-oftalmolojik muayeneleri yapılmış ve serumlarında immunoblot yöntemi ile anti-gangliozid antikorların (Anti-GM1, Anti-GQ1b, Anti-GD1b, Anti-GT1b, Anti-GD1a, Anti-GM2 ve Anti-GM3 ) varlığı araştırılmıştır. Bulgular: Eski hasta dosyalarının taranması ile çalışmaya alınan 3 hastanın serumunda antigangliozid kompleks antikorlar negatif bulunmuştur. Yeni tanı konularak çalışmaya alınmış olan 7 hastadan 2'sinde anti-GD1b, anti-GT1b ve anti-GM3 antikorlarının ve bir hastada anti-GM3 antikorunun pozitif olduğu saptanmıştır. Kontrol grubunun tamamında anti gangliozid antikorları negatif bulunmuştur. Sonuç: Akut dönemdeki ATP hastalarının yaklaşık yarısında ( 7 akut veya subakut dönem ATP) hastasının 3'ünde) antigangliozid antikorlarından en az biri pozitif bulunmuştur. Bu sonuçlar, antigangliozid kompleks antikorların ATP gelişmesinde rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Anisocoria, Auto-Immune Diseases, Fisher Syndrome, Mydriasis, Polyneuropathy, Pupil, Tonic Pupil, Tonik Pupil, Polinöropati, Anizokori, Otoimmun Hastalıklar, Midriyazis, Fisher Sendromu

Kaynak

Journal of Neurological Sciences

WoS Q Değeri

Q4

Scopus Q Değeri

N/A

Cilt

29

Sayı

2

Künye

Dönmez Keklikoğlu, H., Bakbak, B., Saraç, Ö., (2012). Adie's Tonic Pupil and Anti-Ganglioside IgG Antibodies. Journal of Neurological Sciences, 29(2), 243-247.