Comparative macroanatomical Study of the testis in hasak crossbreed type, Akkaraman and Konya Merinos hoggets

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma Hasak (%31.25 Hampshire Down (HD) %31.25 Alman Siyah Baş (GBM) %37.50 Akkaraman), Akkaraman ve Konya Merinosu toklularının bazı testis özelliklerini incelemek amacıyla yapıldı. Yaklaşık aynı yaşta olan 15 adet toklu (her türden 5’er adet) kullanıldı. Çalışmada testis uzunluğu ve genişliği, epididymis (caput, corpus, cauda) uzunluğu ve genişliği ölçüldü. Ve bu türler arasında testis ağırlığı, testis ve epididymis uzunluğu, genişliği, boyutu ve görünüşü bakımından önemli farklar tespit edildi. Bunun yanında bu çalışmanın bir diğer amacı melezlemenin testis yapısı üzerine etkisini saptamaktır. Dolayısıyla Hampshire Down, Alman Siyah Baş ve Akkaraman melezi olan Hasak tipi toklularla Akkaraman ve Konya Merinos ırkı tokluların testis yapıları karşılaştırıldı. Ve Hasak tipi tokluların daha büyük ve daha ağır testis yapısına sahip olduğu gözlendi. En küçük ve en hafif testis ise Konya merinosuna aitti. Hibridizasyonun testis boyutu ve yapısı üzerine önemli bir etkisinin olduğu ve böylece Hasak melez tipinin en büyük boyutlu testise sahip olduğu tespit edildi.
This study was carried out to investigate the specific anatomical features of the testis of the Hasak (31.25% Hampshire Down (HD) 31.25% German Black Headed Mutton (GBM) 37.50% Akkaraman), Akkaraman and Konya Merinos hoggets. Fifteen animals that they were about same ages (five from each species) were used. In this study, testis length and width, epididymis (caput, corpus and cauda) length and width was measured. It was determined that there were significant differences between these species with regard to testis weight, testis and epididymis lenght, width, size and appearance. Besides, another aim of this study was to determine the effect on structure of testis of the hybridization. Therefore, it was compared macroanatomical structure of testes of Akkaraman, Konya Merinos hoggets and Hasak type hoggets which is the hybrid of Hampshire Down, German Black Headed Mutton and Akkaraman. And it was observed that Hasak had the biggest and the heaviest testis. The smallest and the lightest testis belonged to Konya Merinos. And it was determined that effect of hybridization on testis size and structure was significant and so Hasak crossbreed type had the biggest testis.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Veterinerlik

Kaynak

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

20

Sayı

2

Künye