Üç roman bir film: Fransız sanatındaki eleştirel gelenek üzerine

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu makalenin konusu, Balzac, Flaubert ve Stendhal gibi Fransız romancılannın Vadideki Zambak, Madam Bouary ve Kırmızı ue Siyah adlı romanları ile Fransız Şiirsel Gerçekçilik akımının önde gelen yönetmenlerinden biri olan Marcel Came'nin 'Cennet'in Çocukları' (Les Enfants du Paradise) adlı filmi arasındaki olası eleştirel benzerliktir: Bu eleştirel benzerliği, Batı idealizmi etrafında 1800'li yıllarda şekillenen ve ideolojik bağlamda büyük bir dünya projesi olarak nitelenen kapitalizm düşünün ortaya çıkışından, bir insanlık ideali olarak çöküşüne kadar ki zamanda ortaya ıkan ikiyüzlülüğünün eleştirisine dayanan bir gelenek olarak adlandıran bu makale; anlatı bağlamında biçimsel bir zıtlık ya da farklılık taşısa da, adı geçen romanlar ve film arasında, varsayıfOtn temel kavramı olan eleştirel içerik ve söylem açısından bir benzerliğin olduğunu kanıtlamayı amaçlamaktadır. Bu makale adı geçen her bir sanat yaratısını ortaya konduğu dönemin hem sosyo-ekonomik hem de kültürel yapısını yansıtan birer melin olarak ele alır ve adı geçen 'metinler' arasındal<i eleştirel benzerliği ve anlatısal farklılığı belirleyebilmek adına ya da başka bir deyişle, makalenin varsayımını ,kanıtlama!< adına da 'metinlerarasılık' denilen yeni bir yöntemi kullanır. Bu yöntemi uygulnmak için, öncelikle yöntemin içeriği; ardından roman sanatı ve sözü edilen romanlar ve film birer metin olarak varlıksal katmanlarına ayrılarak hem biçimsel hem söylemsel hem de söylemin üretildiği tarihsel ve toplumsal bağlam çerçevesinde açımlanır_ ve en sonunda da ortaya çıkan veriler, varsayımı destekler nitelikle karşılaşbrmali bir şekilde sıralanır.
The subject undeıtaken in this article is the possible critical similarity between French novels, The Lify of the Va/ley by Balzac, Madame Bouory by Flaubert, Tile Red and the B/ack by Stendhal, and the film, Children of Paradise (Les Enfants du Paradis) by one of the most prominent directors of French Poetic Realism, Marcel Came. This article defines this critical similarity as a tradition based on crilicism towards the hypocrisy of capitalism thought between the time it emerged in the 1800s as structured around Westem idealism, and ideologically defined as a grand world project, and the decadence of capitalism as a humankind ideal. Consequently, even though the abovementioned novels and the film bear a stylistic antagonism or difference, the present study aims at proving the existence of a similarity between them in terms of inteltectual content and narrative as basic concepts for the assumption. The article considers both the socio-economic and the cullural slruclure of the periods of the previously mentioned artworks as texts, and in order to depict the critical similarities and narrative differences between these 'texts', or in other words, to prove the main assumption, makes use of the 'intertextuality' method.

Açıklama

URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/317

Anahtar Kelimeler

Roman, Fransız romanı, Sinema, Fransız şiirsel gerçekçilik akımı, Metinlerarasılık, Eleştirel gelenek, Novel, French novel, Cinema, French poetic realism moveınent, Intertextuality, Critical tradition

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kılınç, B. (2009). Üç roman bir film: Fransız sanatındaki eleştirel gelenek üzerine. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (21), 29-44.