Ta'bir-Nâme (dil özellikleri-metin-dizin)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-10-07

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu yüksek lisans çalışmasının konusu bir rüya ta'birnâmesidir. Eserin yazarı ve yazıldığı dönem bilinmemektedir. Eser elli üç bâbdan oluşmuştur. Eserin başında her bâbda geçen kelimeler verilmiştir. Sonra her bölümde bazı nesnelerin rüyada görülmesinin ne anlama geleceği açıklanmıştır. Eser, konusu ve dil özellikleri açısından incelemeye değerdir. Bu çalışma ile adı geçen eserin ses ve şekil özellikleri tespit edilip dizini hazırlanarak tarihî Türkiye Türkçesi araştırmalarına katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Bu çalışmada, eser transkripsiyon alfabesiyle yeni Türk harflerine aktarılmış, metindeki bütün kelimeleri içeren ve o dönemin söz varlığının tespitine kolaylık ve katkı sağlayacak dizin hazırlanmıştır. Eserin ses ve şekil özellikleri tezin dil özellikleri bölümünde incelenmiştir.
The subject of this master study is a dream interpretation book. The author of the work and written term is unknown.This work consist of fifty-three parts. At the beginning of the work, words passed in each part are given. Then, I explained what it means to be viewed in the dream of some objects in each part. The work is with regard to its subject and to its linguistic features, has been found worth being examined. With this master thesis, it is aimed to contribute to researches on historical Turkish through the determination of phonological and morphological features of the work. In this study, the work has been transfered into Turkish through transcription alphabet, and an index which will also contribute easiness to the determination of the vocabulary of that period has been preapared. The phonological and morphological features of the work are examined in the chapter of the linguistic features of the thesis.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ta' bir- name, Eski Anadolu Türkçesi, Ses bilgisi, Şekil bilgisi, Dream Interpretation Book, Old Anatolian Turkish, Phonology, Morphology, Linguistic features

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Tıraşcı, S. G. (2011). Ta'bir-Nâme (dil özellikleri-metin-dizin). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.