Ta'bir-Nâme (dil özellikleri-metin-dizin)

dc.contributor.advisorToker, Mustafa
dc.contributor.authorTıraşcı, Serap Gündüz
dc.date.accessioned2015-03-05T09:15:38Z
dc.date.available2015-03-05T09:15:38Z
dc.date.issued2011-10-07
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu yüksek lisans çalışmasının konusu bir rüya ta'birnâmesidir. Eserin yazarı ve yazıldığı dönem bilinmemektedir. Eser elli üç bâbdan oluşmuştur. Eserin başında her bâbda geçen kelimeler verilmiştir. Sonra her bölümde bazı nesnelerin rüyada görülmesinin ne anlama geleceği açıklanmıştır. Eser, konusu ve dil özellikleri açısından incelemeye değerdir. Bu çalışma ile adı geçen eserin ses ve şekil özellikleri tespit edilip dizini hazırlanarak tarihî Türkiye Türkçesi araştırmalarına katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Bu çalışmada, eser transkripsiyon alfabesiyle yeni Türk harflerine aktarılmış, metindeki bütün kelimeleri içeren ve o dönemin söz varlığının tespitine kolaylık ve katkı sağlayacak dizin hazırlanmıştır. Eserin ses ve şekil özellikleri tezin dil özellikleri bölümünde incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe subject of this master study is a dream interpretation book. The author of the work and written term is unknown.This work consist of fifty-three parts. At the beginning of the work, words passed in each part are given. Then, I explained what it means to be viewed in the dream of some objects in each part. The work is with regard to its subject and to its linguistic features, has been found worth being examined. With this master thesis, it is aimed to contribute to researches on historical Turkish through the determination of phonological and morphological features of the work. In this study, the work has been transfered into Turkish through transcription alphabet, and an index which will also contribute easiness to the determination of the vocabulary of that period has been preapared. The phonological and morphological features of the work are examined in the chapter of the linguistic features of the thesis.en_US
dc.identifier.citationTıraşcı, S. G. (2011). Ta'bir-Nâme (dil özellikleri-metin-dizin). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/1740
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectTa' bir- nameen_US
dc.subjectEski Anadolu Türkçesien_US
dc.subjectSes bilgisien_US
dc.subjectŞekil bilgisien_US
dc.subjectDream Interpretation Booken_US
dc.subjectOld Anatolian Turkishen_US
dc.subjectPhonologyen_US
dc.subjectMorphologyen_US
dc.subjectLinguistic featuresen_US
dc.titleTa'bir-Nâme (dil özellikleri-metin-dizin)en_US
dc.title.alternativeDream Interpretation Book (linguistic featurs, texs, index)en_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
1_removed.pdf
Boyut:
36.42 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Serap Gündüz Tıraşcı
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: