The Impact of the Changes to Uk Sale of Goods Law Brought by “The Sale & Supply of Goods to Consumers Regulations 2002” Upon Consumers of Food Products

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012 Aralık

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

“1999/44/EC Directive on Aspects of the Sale of Goods and Associated Guarantees” was accepted in 1999 to bring minimum harmonization for the consumers all around the European Union. UK integrated the provisions of the Directive into its existing sales code by the “Sale& Supply of Goods to Consumers Regulations 2002”. This Regulation brought some important changes to UK Sale of Goods Law, one which is that it can only be applied to consumer sales. Additionally to that, the Regulations 2002 give broadened definition of the concept of “conformity with the contract”, make changes in the concept of “satisfactory quality” and add new remedies to protect consumers. But it can be said that the main amendment made by the Regulation is on the remedies. If the goods do not conform to the contract of sale at the time of delivery, the buyer has the right to require the seller to repair or replace the goods, or to require the seller to reduce the purchase price of the goods to the buyer by an appropriate amount, or to rescind the contract with regard to the goods in question. Even though the Directive and the Regulation, bring some changes with the aim of consumer protection, in time it has been seen that they actually do not protect consumers better than the existing laws in UK.
“1999/44/EC Malların Satımı ve Birleşik Garantilerin Durumu Hakkındaki AT Direktifi”, 1999 yılında, Avrupa Birliği dahilindeki tüketiciler arasında minimum uyum sağlamak amacıyla kabul edilmiştir. Birleşik Krallık, söz konusu Direktifin hükümlerini, kendi, var olan satım hukukuna ilişkin kanunlarına, “Tüketicilere Mal Satış ve Tedariki Regulasyonu 2002” ile dahil etmiştir. Bu Regulasyon ise, Birleşik Krallık Satım hukukuna, regulasyonun yalnızca tüketici satışlarında uygulanabilecek olması gibi, çeşitli önemli değişiklikler getirmiştir. Bunun yanısıra Regulasyon, “sözleşmeye uygunluk” kavramının tanımını genişletmiş, “tatmin edici kalite” kavramında değişiklikler yapmış ve tüketicileri koruma amacıyla yeni yaptırımlar getirmiştir. Regulasyonun getirdiği en önemli değişikliğin de, yaptırımlar alanında olduğu söylenebilir. Eğer mal, teslim anında, satım sözleşmesine uygun değilse, alıcının satıcıdan malın tamir edilmesini ya da yenisi ile değiştirilmesini ya da malın fiyatının uygun miktarda azaltılmasını isteme veya sözleşmeyi feshetme hakkı bulunur. Fakat, tüketicinin korunması alanında çeşitli yenilikler getirmekle birlikte, Direktifin ve dolayısıyla da onu yürürlüğe koymak için kabul edilmiş olan Regulasyonun, bu alanda Birleşik Krallık?da uygulanmakta olan kanunlardan çok daha geniş kapsamlı bir koruma getirmediği zaman içinde görülmiştür. Bu yüzden de, Birleşik Krallık minimum uyum getirmeyi amaçlayan Direktifin getirdiği korumalarla yetinmeyerek, iç hukukunda daha fazla tüketiciyi koruma yanlısı düzenlemeler bu açığı kapamıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

EC Directive on Aspects of the Sale of Goods and Associated Guarantees, The Sale and Supply of Goods to Consumers Regulations 2002, Satisfactory quality, Implied terms, Malların Satımı ve Birleşik Garantilerin Durumu Hakkındaki AT Direktif, Tüketicilere Mal Satış ve Tedariki Regulasyonu 2002, Tatmin edici kalite, Zımni şartlar

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

20

Sayı

2

Künye

Türkoğlu, H. G., (2012). The Impact of the Changes to Uk Sale of Goods Law Brought by “The Sale & Supply of Goods to Consumers Regulations 2002” Upon Consumers of Food Products. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20(2), 181-194.