The Impact of the Changes to Uk Sale of Goods Law Brought by “The Sale & Supply of Goods to Consumers Regulations 2002” Upon Consumers of Food Products

dc.contributor.authorTürkoğlu, H. Gökçe
dc.date.accessioned2023-08-31T09:48:30Z
dc.date.available2023-08-31T09:48:30Z
dc.date.issued2012 Aralıken_US
dc.departmentBaşka Kurumen_US
dc.description.abstract“1999/44/EC Directive on Aspects of the Sale of Goods and Associated Guarantees” was accepted in 1999 to bring minimum harmonization for the consumers all around the European Union. UK integrated the provisions of the Directive into its existing sales code by the “Sale& Supply of Goods to Consumers Regulations 2002”. This Regulation brought some important changes to UK Sale of Goods Law, one which is that it can only be applied to consumer sales. Additionally to that, the Regulations 2002 give broadened definition of the concept of “conformity with the contract”, make changes in the concept of “satisfactory quality” and add new remedies to protect consumers. But it can be said that the main amendment made by the Regulation is on the remedies. If the goods do not conform to the contract of sale at the time of delivery, the buyer has the right to require the seller to repair or replace the goods, or to require the seller to reduce the purchase price of the goods to the buyer by an appropriate amount, or to rescind the contract with regard to the goods in question. Even though the Directive and the Regulation, bring some changes with the aim of consumer protection, in time it has been seen that they actually do not protect consumers better than the existing laws in UK.en_US
dc.description.abstract“1999/44/EC Malların Satımı ve Birleşik Garantilerin Durumu Hakkındaki AT Direktifi”, 1999 yılında, Avrupa Birliği dahilindeki tüketiciler arasında minimum uyum sağlamak amacıyla kabul edilmiştir. Birleşik Krallık, söz konusu Direktifin hükümlerini, kendi, var olan satım hukukuna ilişkin kanunlarına, “Tüketicilere Mal Satış ve Tedariki Regulasyonu 2002” ile dahil etmiştir. Bu Regulasyon ise, Birleşik Krallık Satım hukukuna, regulasyonun yalnızca tüketici satışlarında uygulanabilecek olması gibi, çeşitli önemli değişiklikler getirmiştir. Bunun yanısıra Regulasyon, “sözleşmeye uygunluk” kavramının tanımını genişletmiş, “tatmin edici kalite” kavramında değişiklikler yapmış ve tüketicileri koruma amacıyla yeni yaptırımlar getirmiştir. Regulasyonun getirdiği en önemli değişikliğin de, yaptırımlar alanında olduğu söylenebilir. Eğer mal, teslim anında, satım sözleşmesine uygun değilse, alıcının satıcıdan malın tamir edilmesini ya da yenisi ile değiştirilmesini ya da malın fiyatının uygun miktarda azaltılmasını isteme veya sözleşmeyi feshetme hakkı bulunur. Fakat, tüketicinin korunması alanında çeşitli yenilikler getirmekle birlikte, Direktifin ve dolayısıyla da onu yürürlüğe koymak için kabul edilmiş olan Regulasyonun, bu alanda Birleşik Krallık?da uygulanmakta olan kanunlardan çok daha geniş kapsamlı bir koruma getirmediği zaman içinde görülmiştür. Bu yüzden de, Birleşik Krallık minimum uyum getirmeyi amaçlayan Direktifin getirdiği korumalarla yetinmeyerek, iç hukukunda daha fazla tüketiciyi koruma yanlısı düzenlemeler bu açığı kapamıştır.en_US
dc.identifier.citationTürkoğlu, H. G., (2012). The Impact of the Changes to Uk Sale of Goods Law Brought by “The Sale & Supply of Goods to Consumers Regulations 2002” Upon Consumers of Food Products. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20(2), 181-194.en_US
dc.identifier.endpage194en_US
dc.identifier.issn1306-8075en_US
dc.identifier.issn2548-1177en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage181en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/50233
dc.identifier.volume20en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofSelçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectEC Directive on Aspects of the Sale of Goods and Associated Guaranteesen_US
dc.subjectThe Sale and Supply of Goods to Consumers Regulations 2002en_US
dc.subjectSatisfactory qualityen_US
dc.subjectImplied termsen_US
dc.subjectMalların Satımı ve Birleşik Garantilerin Durumu Hakkındaki AT Direktifen_US
dc.subjectTüketicilere Mal Satış ve Tedariki Regulasyonu 2002en_US
dc.subjectTatmin edici kaliteen_US
dc.subjectZımni şartlaren_US
dc.titleThe Impact of the Changes to Uk Sale of Goods Law Brought by “The Sale & Supply of Goods to Consumers Regulations 2002” Upon Consumers of Food Productsen_US
dc.title.alternative“Tüketicilere Mal Satış ve Tedariki Regulasyonu 2002" ile İngiliz Satım Hukukuna Getirilen Değişikliklerin Gıda Ürünlerini Tüketicileri Üzerindeki Etkisien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
sühfd9.pdf
Boyut:
343.25 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: