Serological and virological investigation of Bovine Viral Diarrhea Virus infection in cattle with abortion problem

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışma Konya’da abort problemli bir sığırcılık işletmesinde Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) enfeksiyonunun varlığının belirlenmesi amacı ile yapıldı. Gereç ve Yöntem: İnfertilite ve abort problemi görülen 228 sığırdan kan serumu ve lökosit örnekleri toplanarak BVDV antijen ve BVDV’ye karşı gelişen antikorlar yönünden Enzyme Linked Immunosorbent Assay ile incelendi. Bulgular: Araştırmada 41 (%17.9) serum örneği seropozitif, 4 (%1.7) lökosit örneği BVDV antijen pozitif olarak belirlendi. BVDV antijen pozitif bulunan 4 sığırın 2 (%0.8)’si seropozitif 2 (%0.8)’si ise seronegatif tespit edildi. Antijen pozitif/antikor negatif hayvanlar 2 hafta sonra tekrar örneklendi. Seronegatif sığırlar için aynı sonuçlar elde edildi. Persiste enfekte oldukları belirlenen bu hayvanlar kesime gönderildi. Öneri: İşletmelere alınacak olan hayvanların kontrol edilerek hem BVDV antijen hem de antikor negatif olanların dahil edilmesi gerekmektedir.
Aim: The aim of this study is to determine the presence of Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) infection in a cattle herd with abortion problem in Konya. Materials and Methods: Totally 228 blood serum and 228 leukocytes taken from cattle selected according to criteria for infertile and abortion problems were examined for antigens and antibodies to BVDV by Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Results: In this research, 41 (17.9%) sera were found seropositive and 4 (1.7%) leukocytes were BVDV antigen positive. Of these 4 BVDV antigen positive cattle, a number of 2 (0.8%) were detected seropositive while 2 (0.8%) were seronegative. The animals being antigen positive and antibody negative were sampled second time after two weeks. The same results were detected for two seronegative cattle. The animals detecting persistent infection status were sent to slaughter. Conclusion: It is recommended that the animals should be checked in terms of BVDV for being negative both antigen and antibody before accepting them to the herds.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Abort, BVDV, ELISA, sığır, Abortion, cattle

Kaynak

Eurasian Journal Of Veterınary Scıences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

29

Sayı

3

Künye

Bulut, O., Avci, O., Yapici, O., Yavru, S., Simsek, A., (2013). Serological and virological investigation of Bovine Viral Diarrhea Virus infection in cattle with abortion problem. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 29 (3), 159-162.