5092 Sayılı Kanun ile İcra ve İflâs Kanuna Eklenen Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması Kurumu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2004 Haziran

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

5092 sayılı Kanun ile Sermaye ġirketleri ile Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması Kurumu İcra ve İflâs Kanununa eklendi. Bu kurum, Dünyada son yıllarda geliştirilen ve ödeme güçlüğü içine düşen, fakat yaşama kabiliyetini yitirmemiş Şirketlerin iflâsına karar verilip ekonomik hayattan silinmeleri yerine, bu Şirketlerin kurtarılarak ekonomiye yeniden kazandırılması düşüncesine dayanmaktadır. Çünkü; bir sanayi veya ticari işletmenin kapanmasının çok geniş etkileri vardır. Gerçekten, işletmelerin kapanmasının, işletme sahipleri, yöneticileri ve işçiler gibi doğrudan doğruya işletme ile bağlantılı olan şahısların yanı sıra, o işletme ile ticari ilişki içerisinde olan başka işletmeler için de yansımaları sözkonusu olmaktadır. Zira, işletmenin başarısızlığa uğramasının üretim tesisleri, stoklar ve müşteri çevresi üzerinde de etkileri vardır. Hatta, büyük işletmelerin kapatılmasının, işletmenin bulunduğu bölgede çeşitli sosyal sorunlara da yol açabileceği kuşkusuzdur.
Reconciliation of Capital Companies and Cooperatives with Law No. 5092 Restructuring Institution was added to the Execution and Bankruptcy Law. This The institution, which has been developed in the world in recent years and has difficulty in paying, but The bankruptcy of companies that have not lost their viability is decided and economic instead of being wiped out of life, these Companies are saved and reintroduced into the economy. based on the idea of inclusion. Because; The closure of an industrial or commercial enterprise has far-reaching implications. Indeed, the closure of businesses directly affects business owners, managers and workers. in a commercial relationship with that business, as well as individuals associated with the business. It also has repercussions for other businesses. Because the failure of the business also affects the production facilities, stocks and customer environment. has effects. In fact, the closure of large enterprises, Undoubtedly, it may cause various social problems in the region.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İcra, İflas, Kanun, Yapılandırma, Executive, Bankruptcy, Law, Configuration

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

1-2

Künye

"Akcan, R., (2004). Yargıtay Kararlarındaki “Güçlü Delil” Kavramının Hukuki Niteliği. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(1-2), 7-24.