Althusser’in gözünden ideoloji ve ideolojinin bir taşıyıcısı olarak yeni medya

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bireyler dünyayı olduğu gibi görmek yerine olmasını arzu ettikleri gibi görmeyi tercih etmektedirler. İnanç, duygu, düşünce ve varsayımlar dünyaya bakış açısını etkilemektedir. Bu durum Althusser’e göre ideolojik düzenin etkisi altında oluşmaktadır. İdeolojik düzen bireyleri öylesine etki altına almaktadır ki evrende oluşan her türlü faaliyete yansız bakmak imkansız hale gelmektedir. Durumun böyle olmasında ve nesiller boyu süre gitmesinde yüz yüze sözlü iletişimden yanı sıra kitle iletişim araçları da etkin bir rol oynamaktadır. Günümüzde iletişim teknolojisinin ileri evresi olarak yeni medya ideolojinin en hızlı taşıyıcılarından biridir. Yeni medyanın getirdiği dijitalleşme her türlü haber dağıtımı, iletişimsel birliktelik ve bilgi paylaşımıyla hızla ideolojik paylaşımın sürekliliğini de kuvvetlendirmektedir. İdeolojinin yeni medya aracılığıyla hızla egemenliğini arttırması her türlü habere tarafsız bakmayı engellemektedir. Bu sorun kapsamında öncelikle Althusser’in ideoloji kuramı üzerine literatür taraması yapılacak ardından yeni medyanın nasıl ideolojik düzenin etkili bir taşıyıcısı olduğu literatür kapsamında tartışılması amaçlanmıştır. Çalışmada Althusser’in ideoloji kuramından hareket edilerek ideolojik düzenin hem taşıyıcı hem de meşrulaştırıcı aracı olan yeni medyanın iletişimde sınır tanımazlığıyla kamuoyu ve gündem yaratarak ideoloji çerçevesinde haber içeriklerinde gerçekliğin yeterince sorgulanmamasına yol açan rolü tartışılmıştır.
Instead of seeing the world as it is that individuals prefer to see as they desire. Beliefs, feelings, thoughts, perspectives and assumptions affect the world. According to Althusser This situation occurs under the influence of ideological order. So that individuals are to influence the ideological order of the universe, it becomes impossible to look at any neutral activity. While being the case, and go down through the generations, as well as face-to-face verbal communication plays an active role in the mass media. Advanced stage of communications technology in today’s fastest carriers of the ideology is one of the new media. Digitalization brings all kinds of new media news distribution, communication and information sharing associated with rapidly reinforcing the ideological continuity of sharing. Rapidly increasing dominance of this ideology through new media to look at everything that hinders neutral. Within the scope of this problem is to do a literature review on the theories of Althusser, ideology, and then how new media is an effective carrier of ideological order to discuss the scope of the literature. Althusser's theory of ideology in the study of ideological order by proceeding with the carrier as well as a legitimizing tool, creating a new ideology of the media agenda in communication knows no borders, within the framework of the public and news content being enough of reality led to unquestioned discussed.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000036

Anahtar Kelimeler

Althusser, İdeoloji, Yeni medya, Haber, İletişim, İdeology, New media, News, Communication

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

Künye

Sucu, İ. (2012). Althusser’in gözünden ideoloji ve ideolojinin bir taşıyıcısı olarak yeni medya. Selçuk İletişim, 7, (3), 30-41.