Mühimme defterlerine göre XVI. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı-Kırım Hanlığı ilişkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Mühimme defterleri, Osmanlı arşivlerinin en önemli defter serilerinden birini oluşturmaktadır. Bu defterlere, Divân-ı Hümâyûn toplantılarında görüşülen iç ve dış meselelere ait siyasî, askerî, sosyal ve iktisadî açıdan önemli kararlar kaydedilmekteydi. Bu makalede Mühimme defterlerinde yer alan Kırım Hanlığı ile ilgili hükümler incelenerek, XVI. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı-Kırım Hanlığı arasındaki özellikle siyasî ve ticarî ilişkiler Osmanlı devletinin bakış açısıyla sunulmuş ve bir dönemin tarihine katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.
Mühimme defters constitute one of the most important defter series of the Ottoman Archives. Important decisions in terms of politics, militaristic, social and economical related to domestic and external affairs disccussed in Divân-ı Hümâyûn meetings used to be recorded to these defters. In this article, by examining judgments that take place in Mühimme defters related to the Crimean Khanate, presents particularly political and commercial relations of Ottoman- Crimean Khanate in the second half of XVI.century from the perspective of Ottoman Empire, and thus contributes to history of a period.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/494

Anahtar Kelimeler

Osmanlı Devleti, Ottoman Empire, Kırım Hanlığı, Crimean Khanate, Mühimme defterleri

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özünlü, E. E. (2010). Mühimme defterlerine göre XVI. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı-Kırım Hanlığı ilişkileri. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (27), 489-503.