Sinemada anlam yaratan bir öğe olarak ışık tasarımı ve örnek çözümlemeler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sinema, anlam üretme mecralarından biri olarak oldukça güçlü bir dil yapısına sahiptir ve her film, sahip olduğu metnin anlamını, görselleştirme yöntemleriyle var eder. Sinemada görüntünün oluşturulmasında, doğal ışık kadar aydınlatma da yaşamsal öğelerden biridir, çünkü yönetmen, sinematografinin diğer unsurlarıyla beraber ışık ve aydınlatma üzerinde biçimsel düzenlemeler yaptığı görüntülerle anlamı yaratabilir. Sinemada ışık tasarımının amacı, belli bir aydınlatma düzeyi elde etmek değil, istenilen etkiyi sağlayan estetik bir yapı kurabilmektir. Bilinçli bir tasarım aracılığıyla, korku, üzüntü, sevinç gibi duygular ışık yoluyla anlam bağıntıları içinde örgülenerek seyircilere aktarılır. Bu çalışmada aydınlatmanın sinemada anlam yaratmak için nasıl kullanıldığı ele alınmış; örneklem olarak seçilen üç filmin içerik analizi yöntemiyle anlamsal çözümlemesi yapılmıştır.
As one of the media which produce meaning, cinema has a considerably potent linguistic structure. Every film reproduces the content of its text through methods of visualization. During the production of image in cinema, artificial lighting is an indispensible element just as naturel lighting because the director is able to create meaning in visual images by conducting formal operations on light and its effects. The objective of lighting design in cinema is not obtaining a certain lighting level but constructing an aesthetic structure which reflects the desired effect. Through a conscious design and light effects, feelings like horror, sorrow and happiness can be represented within a web of meanings. This study analyses the methods of using lighting to create meaning in cinema and presents semantic analyses of three films selected as samples through content analysis method.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000033

Anahtar Kelimeler

Sinema, Işık, Aydınlatma, Tasarım, Anlatım, Dil yetisi, İçerik analizi, Cinema, Light, Lighting, Design, Narrative, Language, Content analysis

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

Künye

Sözen, M. (2013). Sinemada anlam yaratan bir öğe olarak ışık tasarımı ve örnek çözümlemeler. Selçuk İletişim, 7, (4), 152-168.