Ahmed Adnan Saygun'un çoksesli müzikte/Türk Çoksesli Müziği'nde ulusalcılığa ilişkin kodları

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sistemi, Ziya Gökalp ve Atatürk'ün düşünceleri çerçevesinde, ulus-devlet temeline bağlı ulusalcı bir modernleşmeden oluşmuş, bu sistem Türkiye'deki kültürel ve müziksel yaratımı etkilemiş ve böylece, besteciler ulusal müzik malzemeleri ile uluslararası çoksesli müzik tekniklerini birleştirilerek devlet sistemine uygun bir ulusalcı çoksesli müzik yaratmışlardır. Türk çağdaş müziği olarak da anılan bu yeni müziğin ilk kuşak bestecilerinden biri de Ahmed Adnan Saygun'dur. O, müzik eserlerinin yanında, söylemleriyle de müzikte ulusalcılığı vurgulamış ve diğer bestecilerin içinde öne çıkmıştır. Bugüne kadar Saygun ve eserleri hakkında araştırmalar olmasına rağmen, onun ulusalcılık yaklaşımları hakkında doğrudan herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, Saygun'un çoksesli müzikte/Türk çoksesli müziği'nde ulusalcılığa ilişkin kodları etnomüzikoloji disiplini ve nitel araştırma modelinde literatür ve içerik analizi teknikleriyle araştırılmış, sonuç olarak ortaya çıkan on iki kod Saygun'un görüşleriyle tanımlanarak, yorumlanmıştır
The Republic of Turkey was founded on a nation-state basis as a nationalist modernism within the framework of Ziya Gokalp and Ataturk's ideas. This understanding influenced cultural and musical creation in Turkey. The composers combined the materials of national music with international polyphonic music techniques, and they created a nationalist polyphonic music as a new kind of music in accordance with the state system. Ahmed Adnan Saygun is one of the first- generation composers of this new kind called Turkish contemporary music. He emphasized nationalism in music with his musical works as well as his ideas, and came to the fore among other composers. Although a considerable amount of research has been done on Saygun and his works hitherto, there is yet no direct study on his nationalist ideas. This study investigates Saygun's codes relating to nationalism in polyphonic music/Turkish polyphonic music within the framework of the discipline of ethnomusicology and the qualitative research model involving document and content analysis techniques. The twelve codes, which have been identified as a result of this study, are defined and interpreted in the light of Saygun's ideas.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

61

Künye