Ahmed Adnan Saygun'un çoksesli müzikte/Türk Çoksesli Müziği'nde ulusalcılığa ilişkin kodları

dc.contributor.authorYöre, Seyit
dc.contributor.authorGökbudak, Zehra Seçkin
dc.date.accessioned2020-03-26T18:22:32Z
dc.date.available2020-03-26T18:22:32Z
dc.date.issued2012
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractTürkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sistemi, Ziya Gökalp ve Atatürk'ün düşünceleri çerçevesinde, ulus-devlet temeline bağlı ulusalcı bir modernleşmeden oluşmuş, bu sistem Türkiye'deki kültürel ve müziksel yaratımı etkilemiş ve böylece, besteciler ulusal müzik malzemeleri ile uluslararası çoksesli müzik tekniklerini birleştirilerek devlet sistemine uygun bir ulusalcı çoksesli müzik yaratmışlardır. Türk çağdaş müziği olarak da anılan bu yeni müziğin ilk kuşak bestecilerinden biri de Ahmed Adnan Saygun'dur. O, müzik eserlerinin yanında, söylemleriyle de müzikte ulusalcılığı vurgulamış ve diğer bestecilerin içinde öne çıkmıştır. Bugüne kadar Saygun ve eserleri hakkında araştırmalar olmasına rağmen, onun ulusalcılık yaklaşımları hakkında doğrudan herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, Saygun'un çoksesli müzikte/Türk çoksesli müziği'nde ulusalcılığa ilişkin kodları etnomüzikoloji disiplini ve nitel araştırma modelinde literatür ve içerik analizi teknikleriyle araştırılmış, sonuç olarak ortaya çıkan on iki kod Saygun'un görüşleriyle tanımlanarak, yorumlanmıştıren_US
dc.description.abstractThe Republic of Turkey was founded on a nation-state basis as a nationalist modernism within the framework of Ziya Gokalp and Ataturk's ideas. This understanding influenced cultural and musical creation in Turkey. The composers combined the materials of national music with international polyphonic music techniques, and they created a nationalist polyphonic music as a new kind of music in accordance with the state system. Ahmed Adnan Saygun is one of the first- generation composers of this new kind called Turkish contemporary music. He emphasized nationalism in music with his musical works as well as his ideas, and came to the fore among other composers. Although a considerable amount of research has been done on Saygun and his works hitherto, there is yet no direct study on his nationalist ideas. This study investigates Saygun's codes relating to nationalism in polyphonic music/Turkish polyphonic music within the framework of the discipline of ethnomusicology and the qualitative research model involving document and content analysis techniques. The twelve codes, which have been identified as a result of this study, are defined and interpreted in the light of Saygun's ideas.en_US
dc.identifier.endpage284en_US
dc.identifier.issn1301-0549en_US
dc.identifier.issue61en_US
dc.identifier.startpage265en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBek1EQXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/27372
dc.identifier.volume14en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofBilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.titleAhmed Adnan Saygun'un çoksesli müzikte/Türk Çoksesli Müziği'nde ulusalcılığa ilişkin kodlarıen_US
dc.title.alternativeAhmed Adnan Saygun's codes relating to nationalism in polyphonic music/Turkish Polyphonic Musicen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar