A fıctıtıous dementıa-dementıa ın modern lıterature

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Dil uygulamalarıyla ilişkili beyin lokalizasyonları hakkındaki artan veriler, sadece geleneksel nörolojik modelleri zayıflatmakla kalmaz, ama aynı zamanda geleneksel olandan bütünüyle farklı yeni bir “Anlam” kavramı öne sürmektedir. Yazar Paul Auster, dili tesis eden şeye dair eski kanıları yıkan eserler vermiştir. Biz burada Auster'in yaklaşımını felsefi açıdan, özellikle Gilles Deleuze'ün çalışmalarını hesaba katarak ele alıyoruz. Gilles Deleuz, dil için iletişim modeli yerine pragmatizmi öne sürmüştür. Pragmatizme göre, konuşma edimleri iletişim için değil ama bedenlere etki etmek için icra edilir. Cisimsiz dönüşümler cümlelerin ifade ettiğidir, ama bedenlere atfedilmektedirler. Ifade, içeriği takip etmez, ama onunla aynı düzeydedir. İçerik, el-alet çifti ile ilişkilidir, ve pragmatizm, ifadelerle ilişkili gerçek dönüşümlere işaret etmektedir. Olay/Anlam (veya cisimsiz dönüşüm) sözcüklerle ifade edilir ve elalet çifti ile gerçekleşir. O halde, ifadenin anlamı sensori-motor korteksin aktivasyonuna bağlıdır, yani, el-alet çifti ile ilişkili pragmatik değere bağlıdır. Auster'in “Yazı odasına Yolculuklar” kendi yazdıklarından etkilenen yaşlı bir adamın, Bay Boş'un hikayesini anlatır. Dahası, bu roman, yazınsal ifadelerin bir kümelenmesi olarak, unutkanlı k üzerindeki gerçek bir edimdir; çünkü Auster, hikayede unutkanlığı temsil etmez, ama onu etkileyici bir dil deneyimine dönüştürür; ki bu, Auster'in edebiyatının pragmatizmidir.
The accumulating data about brain localizations associated with language processing not only weakens the conservative neurological models, but also suggests a novel Sense concept, which is fairly different from the traditional one. Author Paul Auster has created works of art that demolished the prevailing opinions regarding what constitutes language. We herein discuss philosophically the approach of Auster, taking into account particularly the works of philosopher Gilles Deleuze. Gilles Deleuze suggests pragmatism instead of communication models for language. According to pragmatism, speech acts are performed not for communicating, but to affect the bodies. Incorporeal transformations are the expression of statements but are attributed to bodies. The purpose of speech acts is not to represent bodies but to move them. An expression does not follow a content, it is on the same level with the latter. Auster's “Travels in the Scriptorium” conveys the story of an old man, Mr. Blank, who is affected by his own scripts (pragmatism). Moreover, this novel, as a cluster of literary expressions, is also a real act on forgetfulness, since Auster does not represent forgetfulness in the story, but transforms it to an impressive experience of language; that is, the pragmatism of Auster's literature.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cerrahi

Kaynak

Türk Geriatri Dergisi

WoS Q Değeri

Q4

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

1

Künye