A review from experimental trials on detoxification of aflatoxin in poultry feed

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu meta-analitik derlemede kanatlı yemlerindeki aflatoksinlerin etkisizleştirilmesi ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra bu amaçla yem katkısı şeklinde kullanılan adsorbanlar ve biyolojik ürünlerle yapılan in vivo deneysel çalışmalar özetler halinde sunuldu. Bu amaçla 33 farklı ülkede gerçekleştirilen toplam 135 araştıma tarandı ve sonuçları ana hatlarıyla verildi. Bu derleme ile ilgili konuda yapılan tüm çalışmalar ve sonuçlarının konu ile ilgilenen sektör ve bilim temsilcilerine ülkeler bazında toplu halde sunulması ve onların bütüncül bir değerlendirme yapmalarına imkan sağlanması amaçlandı. Üreticiler ve araştırıcılar için yeme aflatoksin bağlayıcı olarak katılan yem katkısının etkinliğini belirlemede en iyi yol, aflatoksin ve aflatoksin koruyucu madde grubunu karşılaştırılarak elde edilen sonuçların performans, biyokimyasal-hematolojik, immunolojik ve makroskobikhistopatolojik verilerin hepsinin “bir bütün olarak” ele alınması ve değerlendirilmesidir. Üretici ve araştırıcılar denemelerin bütününe ulaşıp koruyucu maddenin pratikte kullanılabilirliğini değerlendirmek için makale başlıklarını, ortak yazarları ve/veya makalenin materyal ve metodunu takip edebilirler.
In this meta-analytic review, in vivo experimental trials on inactivation of aflatoxins by using adsorbents and biological products as a feed additive in poultry feed were briefly summarized after given the general information about this subject. For this purpose, 135 study performed in 33 different countries were examined and classified according to countries and their results were presented. The aim of this review is to present the results of the experiments to the producers and scientists and to provide a total evaluation possibility to them on the basis of the countries. The best way for the producers and scientists to assess the performance of preventive efficacy of used feed additive is to evaluate the results “as total” in terms of performance, biochemical- hematological, immunological and gross and histopathologic parameters by comparing the aflatoxin groups with aflatoxin plus feed additive groups. The producers and scientists can reach to the total experiment for assessing preventive efficacy and practical usability of feed additives by following the titles of articles, associate authors and/or materials and methods of articles.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Veterinerlik

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

27

Sayı

1

Künye

Oğuz, H. (2011). A Review From Experimental Trials on Detoxification of Aflatoxin in Poultry Feed. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 27(1), 1-12.