Gıdalarda tiramin tayini için sensör geliştirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

9999

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

The aim of this thesis was to prepare both non-enzymativ and enzymatic electrodes by using TiO2-Ag/PPy, pillar[5]arene and tyrosinase for tyramine detection which is used as an indicator of deterioration in food. For this, the glassy carbon electrodes surfaces was modified with TiO2-Ag/PPy and pillar[5]arene which dispersed in gelatin solution. Surface morphologies and electrochemical properties of the prepared electrodes were investigated by scanning electron microscopy (SEM), atomic force microscopy (AFM), alternating voltammetry (CV) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). In addition, optimum working conditions and performance factors for the modified electrodes were also determined. For GCE/Jel/TiO2-Ag/PPy, GCE/Jel/P[5]A, GCE/Jel/TiO2-Ag/PPy/TYR ve GCE/Jel/P[5]A/TYR, the linear working ranges were 0,04-3,07 µM, 0,04-1,49 µM, 0,02-7,43 µM and 1,64-42,05 µ; limits of detection were 0,02 µM, 0,04 µM, 0,04 µM and 0,53 µM; sensitivities were 8,03 nA/µM, 7,61 nA/µM, 2,31 nA/µM and 14,08 nA/µM, respectively. The availability of prepared electrodes was investigated by detection of tyramine in food samples
Bu tez çalışmasında, gıdalarda bozulma indikatörü olarak kullanılan tiraminin tayini için TiO2-Ag/PPy, pillar[5]aren ve tirosinaz enzimi kullanılarak hem enzimsiz hem de enzim elektrotlar hazırlanması amaçlandı. Bunun için jelatin çözeltisi içerisinde dağıtılmış TiO2-Ag/PPy ve pillar[5]aren (P[5]A) ile camsı karbon elektrot (GCE) yüzeyleri modifiye edildi. Enzim elektrot hazırlanmasında ise, modifiye edilmiş elektrot yüzeylerine tirosinaz (TYR) enzimi immobilize edildi. Hazırlanan elektrotların yüzey morfolojileri ve elektrokimyasal özellikleri taramalı elektron mikroskopu (SEM), atomik kuvvet mikroskopu (AFM), dönüşümlü voltametri (CV) ve elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) yöntemleri ile incelendi. Ayrıca modifiye elektrotlar için optimum çalışma koşulları ve performans faktörleri de belirlendi. GCE/Jel/TiO2-Ag/PPy, GCE/Jel/P[5]A, GCE/Jel/TiO2-Ag/PPy/TYR ve GCE/Jel/P[5]A/TYR için doğrusal çalışma aralığı sırasıyla 0,04-3,07 µM, 0,08-1,49 µM, 0,04-7,43 µM ve 1,64-42,05 µ; gözlenebilme sınırları 0,02 µM, 0,04 µM, 0,02 µM ve 0,53 µM; duyarlılıkları ise 8,03 nA/µM, 7,61 nA/µM, 2,31 nA/µM ve 14,08 nA/µM olarak bulundu. Bu elektrotlar ile gıda numunelerinde tiramin tayini yapılarak elektrotların kullanılabilirliği araştırıldı.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Pillar[5]aren, Tiramin, TiO2-Ag/PPy, Tirosinaz, Sensor, Pillar[5]arene, Tyramine, TiO2-Ag/PPy, Tyrosinase, Sensor

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Erdoğan, Z. Ö. (2018). Gıdalarda tiramin tayini için sensör geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.