Gıdalarda tiramin tayini için sensör geliştirilmesi

dc.contributor.advisorKüçükkolbaşı, Semahat
dc.contributor.authorErdoğan, Zehra Özden
dc.date.accessioned2019-12-13T20:43:58Z
dc.date.available2019-12-13T20:43:58Z
dc.date.issued9999en_US
dc.date.submitted25.06.2018
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to prepare both non-enzymativ and enzymatic electrodes by using TiO2-Ag/PPy, pillar[5]arene and tyrosinase for tyramine detection which is used as an indicator of deterioration in food. For this, the glassy carbon electrodes surfaces was modified with TiO2-Ag/PPy and pillar[5]arene which dispersed in gelatin solution. Surface morphologies and electrochemical properties of the prepared electrodes were investigated by scanning electron microscopy (SEM), atomic force microscopy (AFM), alternating voltammetry (CV) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). In addition, optimum working conditions and performance factors for the modified electrodes were also determined. For GCE/Jel/TiO2-Ag/PPy, GCE/Jel/P[5]A, GCE/Jel/TiO2-Ag/PPy/TYR ve GCE/Jel/P[5]A/TYR, the linear working ranges were 0,04-3,07 µM, 0,04-1,49 µM, 0,02-7,43 µM and 1,64-42,05 µ; limits of detection were 0,02 µM, 0,04 µM, 0,04 µM and 0,53 µM; sensitivities were 8,03 nA/µM, 7,61 nA/µM, 2,31 nA/µM and 14,08 nA/µM, respectively. The availability of prepared electrodes was investigated by detection of tyramine in food samplesen_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, gıdalarda bozulma indikatörü olarak kullanılan tiraminin tayini için TiO2-Ag/PPy, pillar[5]aren ve tirosinaz enzimi kullanılarak hem enzimsiz hem de enzim elektrotlar hazırlanması amaçlandı. Bunun için jelatin çözeltisi içerisinde dağıtılmış TiO2-Ag/PPy ve pillar[5]aren (P[5]A) ile camsı karbon elektrot (GCE) yüzeyleri modifiye edildi. Enzim elektrot hazırlanmasında ise, modifiye edilmiş elektrot yüzeylerine tirosinaz (TYR) enzimi immobilize edildi. Hazırlanan elektrotların yüzey morfolojileri ve elektrokimyasal özellikleri taramalı elektron mikroskopu (SEM), atomik kuvvet mikroskopu (AFM), dönüşümlü voltametri (CV) ve elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) yöntemleri ile incelendi. Ayrıca modifiye elektrotlar için optimum çalışma koşulları ve performans faktörleri de belirlendi. GCE/Jel/TiO2-Ag/PPy, GCE/Jel/P[5]A, GCE/Jel/TiO2-Ag/PPy/TYR ve GCE/Jel/P[5]A/TYR için doğrusal çalışma aralığı sırasıyla 0,04-3,07 µM, 0,08-1,49 µM, 0,04-7,43 µM ve 1,64-42,05 µ; gözlenebilme sınırları 0,02 µM, 0,04 µM, 0,02 µM ve 0,53 µM; duyarlılıkları ise 8,03 nA/µM, 7,61 nA/µM, 2,31 nA/µM ve 14,08 nA/µM olarak bulundu. Bu elektrotlar ile gıda numunelerinde tiramin tayini yapılarak elektrotların kullanılabilirliği araştırıldı.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması BAP tarafından 17201108 nolu proje ile desteklenmiştir.en_US
dc.identifier.citationErdoğan, Z. Ö. (2018). Gıdalarda tiramin tayini için sensör geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/14886
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US]
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_kgen_US
dc.subjectPillar[5]arenen_US
dc.subjectTiraminen_US
dc.subjectTiO2-Ag/PPyen_US
dc.subjectTirosinazen_US
dc.subjectSensoren_US
dc.subjectPillar[5]areneen_US
dc.subjectTyramineen_US
dc.subjectTiO2-Ag/PPyen_US
dc.subjectTyrosinaseen_US
dc.subjectSensoren_US
dc.titleGıdalarda tiramin tayini için sensör geliştirilmesien_US
dc.title.alternativeDdevelopment of sensor for determination of tyramine in foodsen_US
dc.typeThesisen_US

Dosyalar