Modern Urdu hikayesinin doğuşu ve gelişimi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Urdu edebiyatında 19. yüzyıl sonlarında kullanılmaya başlayan nesir 20. yüzyıl başlarında yaygın bir hale gelmiştir. Hikâye, Urdu edebiyatına batı edebiyatlarından geçmiştir. Zamanla hikâye ve romanın en az şiir kadar kabul görüp beğenilmesiyle, edebiyatçılar kendi toplumlarına özgü hikâyeler yazmışlardır. Nitekim 20. yüzyıl ortalarına doğru nesir, nazımdan daha popüler olmuştur.
The prose type in the Urdu literature has begun to used at the end of the 19th century and become widespread at the beginning of 20th century. Tale type has been pass through the translations from western languages into Urdu literature. Like poem after acceptance and approval of novel and tale type, authors begun to write tales peculiar to their society. As a matter of fact; throught the middles of 20th century prose excelled poetry.

Açıklama

URL:http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/44/38

Anahtar Kelimeler

Urdu hikayesi, Urdu Story, Urdu Edebiyatı, Urdu Literature

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Durgun, R. (2013). Modern Urdu hikayesinin doğuşu ve gelişimi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dergisi, (29), 59-74.