Comparison of the Therapeutic Effects of Diclofenac Sodium, Prednisolone and an Alpha Blocker for the Treatment of Renal Colic

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Objective: In this study, we compare the efficacy of diclofenac sodium, methylprednisolone and alphablockers for the treatment of renal colic treatment. Material and methods: A total of 30 patients between the ages of 18-70 were included in this study. Patients were referred to the Meram Medical Faculty Urology Department or Department of Emergency Medicine at Selcuk University between October 2008 and January 2009. This prospective study was approved by the Selcuk University Meram Medical Faculty Ethics Committee. Patients were randomly divided into 3 cohorts of 10 patients each. The first group consisted of patients receiving diclofenac sodium and an alpha blocker, the second group of patients received diclofenac sodium and prednisolone, and the third group of patients received diclofenac sodium alone. Each patient was diagnosed and evaluated by the same clinician. Evaluation was based on the Numerical Classification Score (NCS) and the Renal Colic Symptom Score (RCSS). Pain intensity was evaluated prior to medication administration and 5, 10, 15, 20, and 30 hours thereafter. Statistical analysis was performed using chi-squared analysis and the Kruskal-Wallis test. Pvalue of ?0.05 were considered statistically significant. Results: Symptoms immediatiely prior to medication administration and after 5, 10, 15, 20 and 30 hours are evaluated. There are no significant differences between the groups (p>0.05). In group 1, stone expulsion occured in 4 patients (40%), a finding that is statistically significant (p=0.01). No adverse events occurred in any group during this study. Conclusion: Comparison of the therapeutic response among the 3 groups revealed no statistically significant difference. The most important aspects to consider in regard to a treatment modality include diminishing pain, dissolving blockage, a preservation of renal function and minimizing the side effects.
Amaç: Renal kolik tedavisinde diklofenak sodyum, metilprednizolon ve alfa blokör tedavilerinin karşılaştırılmasını sunuyoruz. Gereç ve yöntem: Ekim 2008-Ocak 2009 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve renal kolik tanısı alan 30 hasta çalışmaya alındı. Hastalar başvuru sırasına göre; diklofenak sodyum ve alfa blokör verilen 10 hasta, diklofenak sodyum ve prednizolon verilen 10 hasta ve sadece diklofenak sodyum verilen 10 hasta olmak üzere üç gruba ayrıldı. Tüm hastaların tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi aynı klinisyen tarafından Sayısal Derecelendirme Skoru (SDS) ve Renal Kolik Semptom Skoru (RKSS) ile yapıldı. Bulgular: Tek başına diklofenak sodyum alan grupta ve diklofenak sodyum ile prednizolon alan grupta tedavi sırasında taş düşüren hasta olmazken, diklofenak sodyum ve alfa blokör tedavisi alan grupta 4 hasta (%40) taş düşürdü. Taş düşürme yönünden diğer gruplar ile kıyaslandığında diklofenak sodyum ve alfa blokör kullanan grup istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.01). Her üç grupta da 5. 10. 15. 20 ve 30. saatte SDS’de ayrıca maximum ve minumum RKSS’de istatistiksel olarak fark tespit edilmedi (p<0.05). Sonuç: Renal kolik tedavisi sırasında ağrı kontrolü için farklı tedavi ajanları kullanılabilir. Alfa blokör kullanımı taş düşürme açısından pozitif bir katkı sağlamaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Alpha Blocker, Diclofenac, Prednisolone, Renal Colic, Alfa Blokör, Diklofenak Sodyum, Metilprednizolon, Renal Kolik

Kaynak

Türk Üroloji Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

N/A

Cilt

38

Sayı

1

Künye

Sümer, A., Kaynar, M., Hassan, M. A., Gürbüz, R., (2012). Comparison of the Therapeutic Effects of Diclofenac Sodium, Prednisolone and an Alpha Blocker for the Treatment of Renal Colic. Türk Üroloji Dergisi, 38(1), 23-28. DOI: 10.5152/tud.2012.005