Küreselleşme Sürecinde Çok Merkezli Egemenlik Kullanımı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012 Aralık

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Egemenlik, pratik alanda, hukuki ve fiili olmak üzere iki şekilde somutlaşmaktadır. Küreselleşme bağlamında karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin ve sınır ötesi gelişmelerin yoğunlaşması, egemenliğin her iki boyutunu da etkilemektedir. Böyle bir gelişme egemenliğin yeniden yorumlanmasına ve beraberinde yeni tanımlama alanlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bunlardan biri „çok merkezli egemenlik? şeklindedir. Birbiriyle rekabet eden otorite birimlerinin varlığı ile biçimlenen çok merkezli egemenlik, ulusal yetki alanındaki daralma ile kendisini gösteren bir modeldir.
Sovereignty, in practical area, become concrete in two forms as legal and de facto. Under globalization context, increase of cross-border developments and mutual interdependence relationships effect both forms of sovereignty. Such a progress leads to new interpretation of sovereignty which accompanies with new discipline identifications. One of these identifications is 'multi-centralised sovereignty'. Multi-centralised sovereignty formed with the existence of competing authority units, is a model showing itself with the limitation of the national authority domain.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Küreselleşme, egemenlik, çok merkezli egemenlik, yönetişim, yetki paylaşımı, Globalization, sovereignty, multi-centralised sovereignty, governance, authority allocation

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

20

Sayı

2

Künye

Sunay, R., (2012). Küreselleşme Sürecinde Çok Merkezli Egemenlik Kullanımı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20(2), 27-52.