Yaşlılarda yaygın anksiyete bozukluğunun değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) yaşlılarda sık görülen bir psikiyatrik bozukluktur. Bu çalışmada yaşlılarda görülen yaygın anksiyete bozukluğu şiddetinin ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bir devlet hastanesi psikiyatri polikliniğinde yaygın anksiyete bozukluğu tanısı alan 65 yaş üstü 45 (26 kadın, 19 erkek) ve 65 yaş altı 48 (27 kadın, 21 erkek) hasta çalışmaya dâhil edildi. Çalışmamızda, 65 yaş üstü hasta grubunda Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HAM-A) total puanı, somatik ve psişik anksiyete alt ölçek puanları 65 yaş altı gruptan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Her iki grubun Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D) puanları arasında bir fark yoktu. Sonuç olarak 65 yaş ve üstü grupta YAB belirtileri çok daha şiddetli idi. Yaşlılarda yaşam kalitesini oldukça bozan bu hastalığın tanınması ve tedavisi önem taşımaktadır.
Generalized anxiety disorder (GAD) is a common disorder in older adults. The aim of this study is to evaluate the severity and associated factors of generalized anxiety disorder in older adults. 45 patients (26 women, 19 male) over 65 years and 46 patients younger than 65 years (27 women, 21 male), diagnosed as generalized anxiety disorder have applied to the outpatient department of a state hospital were included in the study. As a result of the study Hamilton Anxiety Scale (HAM-A) total score, somatic and psychic anxiety subscale scores were significantly higher in group of patients over the age of 65 than young people. There was no difference in Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) scores between the groups. As a result; GAD symptoms were more severe in patients over 65 years. To recognize and treat this disease impairing quality of life in elderly is important.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp

Kaynak

Gaziantep Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

18

Sayı

3

Künye