Sense- fiili üzerine

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kelime türetme biçimlerinden birisi de tarihî metinlerde kullanılan kelimelerin yeniden canlandırılmasıdır. Bu yöntem, Cumhuriyet Döneminde, özellikle Arapça ve Farsça kelimelerin istilasını önlemek için önerilen yöntemlerden biridir. Sözü edilen dönemde bu yöntemle canlılığını yitirmiş pek çok kelime Türkçeye yeniden kazandırılmıştır. Bu makalede, 15. yüzyıl şairlerinden Hümâmî’nin bir şiirinde, eski bir atasözünde ve bugünlerde bazı şiirlerde rastladığımız “sense-” fiili üzerinde durulacaktır. Ayrıca, “sense-” fiilinden hareketle –sA yapım ekinin görevleri üzerinde durulup, Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerindeki kullanımıyla ilgili örnekler verilecektir.
One of the forms word derivation is revived words are used in historical texts. Especially in order to prevent the invasion of Arabic and Persian words is a method which is suggested in republic period. By this method, the aforementioned period has been earned many words that lost vitality in the Turkish Language. In this article, in 15. century in a poem by Hümami, in an old proverb and will be dwell on “sense-” word which we have come across in some poems lately. Inaddition, the history “-sa-,- se-” making appendix and will be give nex amples that deals with usage in Turc dialects.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/602

Anahtar Kelimeler

+sA eki, Türetme, Canlandırma, Suffix of +sA, Derivation, Revival, Sense-

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gülmez, M. (2013). Sense- fiili üzerine. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (34), 47-56.