Dilated cardiomyopathy due to aortic coarctation in childhood

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Aort koarktasyonuna bağlı dilate kardiyomyopati ise nadir görülmektedir. Yirmibir aylık erkek hasta öksürük, takipne ve kardiyomegali mevcuttu. Ekokardiyografide önemli derecede aort koarktasyonunun olduğu izlendi. Balon anjiyoplasti ile yeterli düzelme olmaması üzerine bir ay sonra cerrahi girişim yapıldı. Bu vaka aort koaktasyonu tanısında eş zamanlı brakial ve femoral nabız muayenesinin ne kadar önemli olduğunu ve gecikilmiş vakaların dilate kardiyomiyopati adayı olabileceklerini hatırlatmak amacıyla sunuldu. Çocuklarda dilate kardiyomiyopati nedenlerinin ayırıcı tanısı yapılırken aort koarktasyonunun akılda bulundurulması gerekir. İdiyopatik dilate kardiyomiyopati tanısını kesin olarak koymadan önce miyokard disfonksiyonu yapan muhtemel spesifik nedenlerin araştırılması büyük önem arzeder. Çünkü bizim vakamızda da görüldüğü üzere, kardiyomiyopatinin bazı nedenlerinin tamamen tedavi şansı bulunmaktadır.
Dilated cardiomyopathy (DCM) is rarely seen secondary to Coarctation of aorta. Twenty-one months old male was referred to our hospital because of tachypnea, coughing and cardiomegaly. Echocardiography revealed most importantly CoA. Because sufficient improvement could not be acquired with interventional balloon angioplasty, he had surgical operation after one month. Coarctation of aorta should be taken into consideration in the differential diagnosis of causes of DCM in chidren. It is also so important that before we decide definitely for any patient presenting with a DCM as an idiopathic cardiomyopathy, we must rule out all possible specific causes of myocardial dysfunction. Because some of specific etiological factors of cardiomyopathies can be completely treatable, just like in our patient.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cerrahi

Kaynak

European Journal of General Medicine

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

4

Künye