Dilated cardiomyopathy due to aortic coarctation in childhood

dc.contributor.authorKarataş, Zehra
dc.contributor.authorŞap, Fatih
dc.contributor.authorAltın, Hakan
dc.contributor.authorAlp, Hayrullah
dc.contributor.authorBaysal, Tamer
dc.contributor.authorKaraaslan, Sevim
dc.date.accessioned2020-03-26T18:06:44Z
dc.date.available2020-03-26T18:06:44Z
dc.date.issued2011
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractAort koarktasyonuna bağlı dilate kardiyomyopati ise nadir görülmektedir. Yirmibir aylık erkek hasta öksürük, takipne ve kardiyomegali mevcuttu. Ekokardiyografide önemli derecede aort koarktasyonunun olduğu izlendi. Balon anjiyoplasti ile yeterli düzelme olmaması üzerine bir ay sonra cerrahi girişim yapıldı. Bu vaka aort koaktasyonu tanısında eş zamanlı brakial ve femoral nabız muayenesinin ne kadar önemli olduğunu ve gecikilmiş vakaların dilate kardiyomiyopati adayı olabileceklerini hatırlatmak amacıyla sunuldu. Çocuklarda dilate kardiyomiyopati nedenlerinin ayırıcı tanısı yapılırken aort koarktasyonunun akılda bulundurulması gerekir. İdiyopatik dilate kardiyomiyopati tanısını kesin olarak koymadan önce miyokard disfonksiyonu yapan muhtemel spesifik nedenlerin araştırılması büyük önem arzeder. Çünkü bizim vakamızda da görüldüğü üzere, kardiyomiyopatinin bazı nedenlerinin tamamen tedavi şansı bulunmaktadır.en_US
dc.description.abstractDilated cardiomyopathy (DCM) is rarely seen secondary to Coarctation of aorta. Twenty-one months old male was referred to our hospital because of tachypnea, coughing and cardiomegaly. Echocardiography revealed most importantly CoA. Because sufficient improvement could not be acquired with interventional balloon angioplasty, he had surgical operation after one month. Coarctation of aorta should be taken into consideration in the differential diagnosis of causes of DCM in chidren. It is also so important that before we decide definitely for any patient presenting with a DCM as an idiopathic cardiomyopathy, we must rule out all possible specific causes of myocardial dysfunction. Because some of specific etiological factors of cardiomyopathies can be completely treatable, just like in our patient.en_US
dc.identifier.endpage334en_US
dc.identifier.issn1304-3889en_US
dc.identifier.issn1304-3897en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage330en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNNE5Ea3hNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/25773
dc.identifier.volume8en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isoenen_US
dc.relation.ispartofEuropean Journal of General Medicineen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleDilated cardiomyopathy due to aortic coarctation in childhooden_US
dc.title.alternativeÇocukluk döneminde aort koarktasyonu sonucu gelişen dilate kardiyomiyopatien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar