Farklı börülce genotiplerinde börülce tohum böceği (Callosobruchus maculatus F.) (Coleoptera:Bruchidae)'nin gelişme ve çoğalması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-06-16

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma 5 farklı börülce( Vigna unguiculata (L.) Walp.) genotipinde(Karagöz, Sarıgöz, Akkız, Samandağı, Sarıkız) börülce tohum böceği (Callosobruchus maculatus F.)'nin gelişme ve çoğalmasını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Denemeler Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü laboratuarında 30°C sıcaklık, %55±5 nispi nem ve karanlık ortamda yürütülmüştür. Her bir börülce tanesine 1, 3 ve 5'er yumurta bırakılmıştır. Çalışmada zararlıya ait gelişen ergin sayısı, ergin gelişme süresi, ergin çıkış periyodu, maksimum ergin çıkışı, eşey oranı, toplam yumurta sayısı, ovipozisyon süresi, ergin ömrü ve tanede yüzde ağırlık kayıpları her genotip için test edilmiştir. Sonuç olarak, Samandağı ve Sarıkız genotiplerinin en az ergin çıkışına, en düşük yüzde ağırlık kaybına ve daha uzun gelişme süresine sahip oldukları gözlenmiştir. Free-choice testinin sonuçları genotiplerin hassasiyet düzeyleriyle paralel bulunmuş ve daha iri taneli genotipler küçük taneli genotiplerden daha çok tercih edilmiştir. Başlangıçta danelere bırakılan farklı yumurta sayılarının etkilerine bakıldığında, yumurta sayısının artması; gelişme süresinin daha uzun olmasına, maksimum ergin çıkışının daha ileri bir zamanda gerçekleşmesine, ergin çıkış periyodunun daha geniş bir aralığa yayılmasına ve tanede ağırlık kaybının daha fazla olmasına etkili olduğu belirtilebilir.
This study was carried out to determine the development and reproduction of cowpea weevil, ( Callosobruchus maculatus F.) on.five different cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) genotypes (Karagöz, Sarıgöz, Akkız, Samandağı, Sarıkız) The experiments were conducted in laboratory of Plant Protection Department of Agricultural Faculty in Selcuk University.in the condition of 30°C , 55% ± 5 RH and continuous dark. Before 1, 3 and 5 eggs of the pest were left on each cowpea grain. Then; the number of adult emerged, development duration, duration of adult emergence, the day of maximum adult emergence, male/female ratio, weight loss of grain (%), number of egg laid, duration of oviposition were tested for all genotypes. The varieties Samandağı and Sarıkız had the lowest value of adult emergence, longer development time and lowest percent of grain weight loss. The results of free-choice tests were parallel with the level of susceptibility. The genotypes Sarıkız and Samandağ which have smaller seed were less preferred than the others. Longer development duration, later occurence of maximum adult emergence, more weight loss of grain (%) were realised on the grains which were left 5 eggs

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarım, Agriculture, Börülce genotipleri, Callosobruchus maculatus, Free-choice testi, Cowpea genotypes, Callosobruchus maculatus, Free-choice

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akmaz, M. S. (2011). Farklı börülce genotiplerinde börülce tohum böceği (Callosobruchus maculatus F.)(Coleoptera:Bruchidae)'nin gelişme ve çoğalması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.