Çarter partideki tahkim klozunun konişmento hamilinine etkisi

dc.contributor.authorArslan, İbrahim
dc.contributor.authorAydın, Sevgican
dc.date.accessioned2020-03-26T18:33:36Z
dc.date.available2020-03-26T18:33:36Z
dc.date.issued2013
dc.departmentSelçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümüen_US
dc.description.abstractDeniz hukukunda tahkim, ticaret gemilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri dışında hakem adı verilen kişilerce bağlayıcı bir şekilde çözüme ulaştırılması olup; devlet mahkemelerinden daha çok başvurulan bir yargılama yoludur. Deniz ticareti alanında akdedilen çarter sözleşmelerinde genellikle matbu formlar kullanılmaktadır. Bu formların çoğunda ise tahkim klozu da bulunmaktadır. Tara? ar incorporation metodunu uygulayarak atıfta bulundukları metnin kendilerinin düzenledikleri metin gibi uygulanacağını beyan etmiş olmaktadırlar. Bu durumda aralarındaki bir ihtilafta tahkim uygulamasını da kabul etmiş sayılırlar. Yani atıf yapılan matbu form ya da herhangi bir sözleşmede bulunan tahkim klozu tara? ar için bağlayıcı hale gelmektedir. Bu husus 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ile 1958 tarihli New York Sözleşmesi ve 1985 UNCITRAL Model Kanununda açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bizim çalışma konumuzu ise tara? ar için bağlayıcı olan tahkim şartının konişmento hamili için de bağlayıcı olup olmadığı hususu oluşturmaktadır. Bu kapsamda konu Türk ve yabancı mahkeme kararları ışığı altında incelenmeye çalışılmıştıren_US
dc.description.abstractIn maritime law, arbitration is the resolution of the conflicts due to the commercial vessels by the persons named arbitrators other than the state courts and it is a litigation course more referred to in comparison to state courts. In the charter contracts concluded in the fi eld of maritime, generally two printed Forms are used. The arbitration clause is present in most of these forms. The Parties declare that by implementing the incorporation, they will have declared that the form they referred to is to be executed in the same way as the form they have arranged. In this case, they will have accepted an arbitration implementation should any conflicts arise between them. Thus, the printed form they referred to or the arbitration clause within a contract becomes binding for the parties. This matter was extensively considered and explained with the International Arbitration Law under no. 4686 and New York Covenant of 1958 and UNCITRAL Model Law of 1985. This study analyzes whether the arbitration clause which is binding for the parties is also binding for the bill of lading holder. In this scope, this matter was studied under the frame of the decisions of Turkish and foreign courtsen_US
dc.identifier.citationArslan, İ., Aydın, S. (2013). Çarter Partideki Tahkim Klozunun Konişmento Hamilinine Etkisi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17(1-2), 123-140.
dc.identifier.endpage140en_US
dc.identifier.issn1302-0013en_US
dc.identifier.issue01.Feben_US
dc.identifier.startpage123en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRRMk5ETTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/28932
dc.identifier.volume17en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.institutionauthorArslan, İbrahim
dc.institutionauthorAydın, Sevgican
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.titleÇarter partideki tahkim klozunun konişmento hamilinine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of the arbitration clause on the bill of lading holder under the charter partyen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
İbrahim ARSLAN.pdf
Boyut:
329.56 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Full Text Access