Çeşme İlçesi’nin Temel Pazarlama Kararlarında Kişisel Özelliklerin Etkisinin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Endüstri devriminden sonra, turizm sektörü hızla büyüyen sektörlerden bir tanesi olmuş, pek çok ülkede ekonomik büyümenin ana unsuru olarak ön plana çıkmıştır. Dış ödemeler dengesindeki açıkların kapatılması, istihdam yaratması, devlet gelirlerini arttırması sağladığı faydaların en başında gelmekte ve bu faydalar ülkelerin turizm pazarında yer alma yarışını hızlandırmaktadır. Bir turistik destinasyonun sahip olduğu arz kaynakları ne kadar zengin olursa olsun, turizm çalışmalarında başarılı olabilmesi için pazarlama alanında doğru kararları alması gereklidir. Bu çalışmanın amacı, Çeşme ilçesi’nin temel pazarlama kararlarında kişisel özelliklerin etkisinin belirlenmesidir. Araştırmada Çeşme’nin Pazarlanmasında Temel Faktörler Ölçeği (Akpulat,2012) kullanılmıştır. Araştırma evreni olarak Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri seçilmiş ve ölçek 283 kişiye uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; Katılımcıların Çeşme’de yaşadıkları süre ve eğitime devam ettikleri sınıfın verilen cevaplar üzerinde etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. Diğer bir ifade ile katılımcıların ilçede yaşadıkları süre arttıkça ankete verdikleri cevaplar daha olumlu olmaktadır. Bunun yanında katılımcıların; cinsiyet, yurt dışında bulunma, eğitime devam edilen bölüm ve turizm sektöründe çalışma süresi ve aldıkları kararlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı anlaşılmaktadır. Örneklem grubu geleceğin turizm yöneticileridir ve ilçede yaşamaktadırlar. Bu nedenle araştırma sonuçları yeni çalışmalara ve alınacak kararlara ışık tutmaktadır.
Following the Industrial Revolution, tourism sector has become one of the rapidly growing sectors and stood out as the core element of growth in many countries. Closing the deficits in the balance of international payments, creating employment and increasing the internal revenues are the main benefits it provides which speed up the race in securing the countries’ competitive positions in this sector. No matter how rich a touristic destination’s supply resources may be, it would still need to take the right steps in the marketing field in order to achieve success in efforts towards tourism. The objective of this study is to determine the impact of characteristic features in basic marketing decisions for Çeşme County. Main Factors Scale (Akpulat,2012) was used in Çeşme’s marketing in the study. The students of Çeşme Tourism and Hotel Management College were selected as the population whilst the scale was implemented on 283 students. As a result of the study, it was found that the length of living in Çeşme and the seniority of the participants had an effect on their answers. In other words, the longer the participants lived in the district, the more positive answers they gave. In addition, it seems that there was no significant relationship between the responses of the participants and their gender, abroad experience, educational program and length of working in the tourism industry. The study revealed that the duration experienced in the county had an impact on the decisions made. The sample group is the tourism administrators who live in the county. Therefore, the results of this study would shed light on new studies and future decisions.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çeşme, pazarlama, kişisel faktörler, marketing, characteristic features

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

36

Künye

Akpulat, N. A., (2016). Çeşme İlçesi’nin Temel Pazarlama Kararlarında Kişisel Özelliklerin Etkisinin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 36, 70-82.