Çeşme İlçesi’nin Temel Pazarlama Kararlarında Kişisel Özelliklerin Etkisinin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

dc.contributor.authorAkpulat, Nükhet Adalet
dc.date.accessioned2023-01-20T08:33:58Z
dc.date.available2023-01-20T08:33:58Z
dc.date.issued2016en_US
dc.departmentBaşka Kurumen_US
dc.description.abstractEndüstri devriminden sonra, turizm sektörü hızla büyüyen sektörlerden bir tanesi olmuş, pek çok ülkede ekonomik büyümenin ana unsuru olarak ön plana çıkmıştır. Dış ödemeler dengesindeki açıkların kapatılması, istihdam yaratması, devlet gelirlerini arttırması sağladığı faydaların en başında gelmekte ve bu faydalar ülkelerin turizm pazarında yer alma yarışını hızlandırmaktadır. Bir turistik destinasyonun sahip olduğu arz kaynakları ne kadar zengin olursa olsun, turizm çalışmalarında başarılı olabilmesi için pazarlama alanında doğru kararları alması gereklidir. Bu çalışmanın amacı, Çeşme ilçesi’nin temel pazarlama kararlarında kişisel özelliklerin etkisinin belirlenmesidir. Araştırmada Çeşme’nin Pazarlanmasında Temel Faktörler Ölçeği (Akpulat,2012) kullanılmıştır. Araştırma evreni olarak Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri seçilmiş ve ölçek 283 kişiye uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; Katılımcıların Çeşme’de yaşadıkları süre ve eğitime devam ettikleri sınıfın verilen cevaplar üzerinde etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. Diğer bir ifade ile katılımcıların ilçede yaşadıkları süre arttıkça ankete verdikleri cevaplar daha olumlu olmaktadır. Bunun yanında katılımcıların; cinsiyet, yurt dışında bulunma, eğitime devam edilen bölüm ve turizm sektöründe çalışma süresi ve aldıkları kararlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı anlaşılmaktadır. Örneklem grubu geleceğin turizm yöneticileridir ve ilçede yaşamaktadırlar. Bu nedenle araştırma sonuçları yeni çalışmalara ve alınacak kararlara ışık tutmaktadır.en_US
dc.description.abstractFollowing the Industrial Revolution, tourism sector has become one of the rapidly growing sectors and stood out as the core element of growth in many countries. Closing the deficits in the balance of international payments, creating employment and increasing the internal revenues are the main benefits it provides which speed up the race in securing the countries’ competitive positions in this sector. No matter how rich a touristic destination’s supply resources may be, it would still need to take the right steps in the marketing field in order to achieve success in efforts towards tourism. The objective of this study is to determine the impact of characteristic features in basic marketing decisions for Çeşme County. Main Factors Scale (Akpulat,2012) was used in Çeşme’s marketing in the study. The students of Çeşme Tourism and Hotel Management College were selected as the population whilst the scale was implemented on 283 students. As a result of the study, it was found that the length of living in Çeşme and the seniority of the participants had an effect on their answers. In other words, the longer the participants lived in the district, the more positive answers they gave. In addition, it seems that there was no significant relationship between the responses of the participants and their gender, abroad experience, educational program and length of working in the tourism industry. The study revealed that the duration experienced in the county had an impact on the decisions made. The sample group is the tourism administrators who live in the county. Therefore, the results of this study would shed light on new studies and future decisions.en_US
dc.identifier.citationAkpulat, N. A., (2016). Çeşme İlçesi’nin Temel Pazarlama Kararlarında Kişisel Özelliklerin Etkisinin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 36, 70-82.en_US
dc.identifier.endpage82en_US
dc.identifier.issn2667-4750en_US
dc.identifier.issue36en_US
dc.identifier.startpage70en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/44981
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectÇeşmeen_US
dc.subjectpazarlamaen_US
dc.subjectkişisel faktörleren_US
dc.subjectmarketingen_US
dc.subjectcharacteristic featuresen_US
dc.titleÇeşme İlçesi’nin Temel Pazarlama Kararlarında Kişisel Özelliklerin Etkisinin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeDetermining The Impact Of Characteristic Features In Basic Marketing Decisions For Çeşme County: A Study On University Studentsen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
pdf 14.pdf
Boyut:
465.24 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: