Management of adult immune thrombocytopenia: review article

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İmmün trombositopeni (İTP) diğer trombositopeni yapan nedenlerin olmaması ve izole trombositopeni ile seyreden edinilmiş otoimmün hastalıktır. İTP’nın patofizyolojisi 50 yıldan daha uzun süredir bilinmesine rağmen tedavi empirik olarak kalmıştır. İTP kılavuzu 15 yıl önce Amerikan Hematoloji Derneği(2011 de güncellenmiştir) ve 8 yıl önce de Hematoloji Standartları İngiliz Komitesi tarafından yayınlanmıştır. Tedavinin başlıca amacı normal platelet sayısına ulaşıncaya kadar ciddi kanamayı engellemektir. Günümüzde İTP’de yeni ilaçlarla tedavi stratejileri değişti. Bu derlemede erişkin İTP’de tedavi kriterlerini, tedavi yaklaşımlarını, splenektominin rolünü, yan etkileri ile birlikte diğer tedavi seçeneklerini ve gebelikteki İTP’nın tedavisini tartıştık.
Immune thrombocytopenia (ITP) is an acquired autoimmune disorder defined by isolated thrombocytopenia and the exclusion of other causes of thrombocytopenia.Although the underlying pathophysiology of ITP has been known for more than five decades, therapy has remained empirical. ITP guidelines were published by the American Society of Hematology 15 years ago (updated in 2011) and the British Committee for Standards in Hematology 8 years ago. The primary treatment goal is to prevent severe bleeding rather than achieve normal platelet counts. Nowadays, new therapeutic agents have changed strategies for ITP treatment. In this review,we discuss criteria for treatment, the role of splenectomy and other treatment options along with their side effects, and the treatment of ITP during pregnancy.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp

Kaynak

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

18

Sayı

3

Künye