Management of adult immune thrombocytopenia: review article

dc.contributor.authorErkurt, Mehmet Ali
dc.contributor.authorKaya, Emin
dc.contributor.authorKuku, İrfan
dc.contributor.authorKöroğlu, Mustafa
dc.contributor.authorAydoğdu, İsmet
dc.date.accessioned2020-03-26T18:07:04Z
dc.date.available2020-03-26T18:07:04Z
dc.date.issued2011
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractİmmün trombositopeni (İTP) diğer trombositopeni yapan nedenlerin olmaması ve izole trombositopeni ile seyreden edinilmiş otoimmün hastalıktır. İTP’nın patofizyolojisi 50 yıldan daha uzun süredir bilinmesine rağmen tedavi empirik olarak kalmıştır. İTP kılavuzu 15 yıl önce Amerikan Hematoloji Derneği(2011 de güncellenmiştir) ve 8 yıl önce de Hematoloji Standartları İngiliz Komitesi tarafından yayınlanmıştır. Tedavinin başlıca amacı normal platelet sayısına ulaşıncaya kadar ciddi kanamayı engellemektir. Günümüzde İTP’de yeni ilaçlarla tedavi stratejileri değişti. Bu derlemede erişkin İTP’de tedavi kriterlerini, tedavi yaklaşımlarını, splenektominin rolünü, yan etkileri ile birlikte diğer tedavi seçeneklerini ve gebelikteki İTP’nın tedavisini tartıştık.en_US
dc.description.abstractImmune thrombocytopenia (ITP) is an acquired autoimmune disorder defined by isolated thrombocytopenia and the exclusion of other causes of thrombocytopenia.Although the underlying pathophysiology of ITP has been known for more than five decades, therapy has remained empirical. ITP guidelines were published by the American Society of Hematology 15 years ago (updated in 2011) and the British Committee for Standards in Hematology 8 years ago. The primary treatment goal is to prevent severe bleeding rather than achieve normal platelet counts. Nowadays, new therapeutic agents have changed strategies for ITP treatment. In this review,we discuss criteria for treatment, the role of splenectomy and other treatment options along with their side effects, and the treatment of ITP during pregnancy.en_US
dc.identifier.endpage212en_US
dc.identifier.issn1300-1744en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage203en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJME5qZ3pNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/25843
dc.identifier.volume18en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofİnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleManagement of adult immune thrombocytopenia: review articleen_US
dc.title.alternativeErişkin immun trombositopeni ve tedavisi: derlemeen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar