Yorgunluğa kadar yaptırılan gece ve gündüz egzersizlerinin element metabolizması üzerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, yorgunluğa kadar yaptırılan gece ve gündüz egzersizlerinin serum element düzeylerini nasıl etkilediğinin araştırılmasıdır. Bu araştırma, aktif olarak bir spor yapmayan 10 adet sağlıklı erkek sedanter üzerinde gerçekleştirildi. Deneklerin yaş ortalamaları 23.00 ± 0.25 yıl, boy ortalamaları 177.79 ± 2.25 cm, vücut ağırlığı ortalamaları ise 70.10 ± 1.63 kg olarak belirlendi. Çalışma protokolü Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu etik kurulu tarafından onaylandı. Deneklerden sabah saat 10.00'da istirahat ve Bruce protokolü uygulanarak tükenme egzersizine tabi tutulduktan hemen sonra olmak üzere iki defa kan örnekleri alındı. Aynı denek grubundan 48 saat sonra benzer şekilde gece saat 12.00'da istirahat ve Bruce protokolü uygulanarak tükenme egzersizine tabi tutulduktan hemen sonra olmak üzere yine iki defa olmak üzere toplam 4 defa kan örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinde serum kobalt, bor, kadmiyum, krom, nikel, mangan, molibden, bakır, demir, çinko, fosfor, sodyum, potasyum ve kalsiyum tayinleri atomik emisyon cihazında (ICP-AES; Varian Australia Pty LTD, Australia) mg/L ve mmol/L olarak ölçüldü. Gündüz yorgunluğa kadar yaptırılan egzersiz serum potasyum, sodyum, fosfor, kükürt, magnezyum, kalsiyum, demir, çinko, mangan, bor, bakır, nikel, selenyum, molibden, krom, kobalt, kurşun, ve kadmiyum düzeyleri üzerinde önemli bir etkiyle sonuçlanmamıştır (P>0.05). Egzersiz öncesi (istirahat) değerleriyle mukayese edildiğinde gece yorgunluğa kadar yaptırılan egzersiz serum potasyum, sodyum, kükürt, magnezyum, kalsiyum, demir, çinko, mangan, nikel, selenyum, molibden, krom, kobalt, kurşun, ve kadmiyum seviyelerini önemli şekilde artırmıştır( P<0.05). Gece egzersizi sadece serum bakırında önemli bir baskılanmayla sonuçlanmıştır (P<0.05).
The effect of fatigue exercise during the day and night on the elements metabolism. The aim of this study was to investigate how the affect fatigue exercise during the day and night on serum element levels. This research was performed on ten healty sedanter men who was not engaged active sport. Mean age of subjects are 23.00 ± 0.25 years, mean heigth are 177.79 ± 2.25 cm, body weigth was determined as 70.10 ± 1.63 kg. Study protocol was approved by Selcuk University Physical Education and Sport Education ethics committe. Blood samples was taken from subject two times firstly at a.m. 10.00 and secondly immediately after Bruce protocol exercise by applying the exhaustion. From the same subjects blood samples were taken at p.m. 12 and immediately after Bruce protocol exercise by applying the exhaustion and in this manner 4 times blood had been taken 4 times. Blood samples were analyzed for serum cobalt, boron, cadmium, chrome, nickel, manganese, molybdenum, copper, iron, zinc, phosphorus, sodium, potasium ve calcium by atomic emission device (ICP-AES; Varian Australia Pty LTD, Australia) and levels given as mg/L and mmol/L. The fatigue exercise that performed at the during the day has not affects on serum potasium, sodium, sulfur, magnesium, calcium, iron, zinc, manganese, boron, cupper, nickel, selenium, molybdenium, chrome, cobalt, lead and cadmium levels (P>0.05). Exercise that performed by exhausting during the night have significantly increased serum potasium, sodium, sulfur, magnesium, calcium, iron, manganese, nickel, selenium, molybdenium, chrome, cobalt, lead and cadmium levels compared to before exercising levels (P<0.05). Night exercise only significantly inhibited serum cupper levels (P<0.05).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gündüz ve gece egzersizi, Serum element düzeyleri, Yorgunluk, Day time and nigth exercise, Serum element levels, Fatigue

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gülnar, U. (2012). Yorgunluğa kadar yaptırılan gece ve gündüz egzersizlerinin element metabolizması üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.