Yorgunluğa kadar yaptırılan gece ve gündüz egzersizlerinin element metabolizması üzerine etkisi

dc.contributor.advisorPatlar, Süleyman
dc.contributor.authorGülnar, Übeyde
dc.date.accessioned2017-08-07T12:44:56Z
dc.date.available2017-08-07T12:44:56Z
dc.date.issued2012
dc.departmentEnstitüler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, yorgunluğa kadar yaptırılan gece ve gündüz egzersizlerinin serum element düzeylerini nasıl etkilediğinin araştırılmasıdır. Bu araştırma, aktif olarak bir spor yapmayan 10 adet sağlıklı erkek sedanter üzerinde gerçekleştirildi. Deneklerin yaş ortalamaları 23.00 ± 0.25 yıl, boy ortalamaları 177.79 ± 2.25 cm, vücut ağırlığı ortalamaları ise 70.10 ± 1.63 kg olarak belirlendi. Çalışma protokolü Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu etik kurulu tarafından onaylandı. Deneklerden sabah saat 10.00'da istirahat ve Bruce protokolü uygulanarak tükenme egzersizine tabi tutulduktan hemen sonra olmak üzere iki defa kan örnekleri alındı. Aynı denek grubundan 48 saat sonra benzer şekilde gece saat 12.00'da istirahat ve Bruce protokolü uygulanarak tükenme egzersizine tabi tutulduktan hemen sonra olmak üzere yine iki defa olmak üzere toplam 4 defa kan örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinde serum kobalt, bor, kadmiyum, krom, nikel, mangan, molibden, bakır, demir, çinko, fosfor, sodyum, potasyum ve kalsiyum tayinleri atomik emisyon cihazında (ICP-AES; Varian Australia Pty LTD, Australia) mg/L ve mmol/L olarak ölçüldü. Gündüz yorgunluğa kadar yaptırılan egzersiz serum potasyum, sodyum, fosfor, kükürt, magnezyum, kalsiyum, demir, çinko, mangan, bor, bakır, nikel, selenyum, molibden, krom, kobalt, kurşun, ve kadmiyum düzeyleri üzerinde önemli bir etkiyle sonuçlanmamıştır (P>0.05). Egzersiz öncesi (istirahat) değerleriyle mukayese edildiğinde gece yorgunluğa kadar yaptırılan egzersiz serum potasyum, sodyum, kükürt, magnezyum, kalsiyum, demir, çinko, mangan, nikel, selenyum, molibden, krom, kobalt, kurşun, ve kadmiyum seviyelerini önemli şekilde artırmıştır( P<0.05). Gece egzersizi sadece serum bakırında önemli bir baskılanmayla sonuçlanmıştır (P<0.05).en_US
dc.description.abstractThe effect of fatigue exercise during the day and night on the elements metabolism. The aim of this study was to investigate how the affect fatigue exercise during the day and night on serum element levels. This research was performed on ten healty sedanter men who was not engaged active sport. Mean age of subjects are 23.00 ± 0.25 years, mean heigth are 177.79 ± 2.25 cm, body weigth was determined as 70.10 ± 1.63 kg. Study protocol was approved by Selcuk University Physical Education and Sport Education ethics committe. Blood samples was taken from subject two times firstly at a.m. 10.00 and secondly immediately after Bruce protocol exercise by applying the exhaustion. From the same subjects blood samples were taken at p.m. 12 and immediately after Bruce protocol exercise by applying the exhaustion and in this manner 4 times blood had been taken 4 times. Blood samples were analyzed for serum cobalt, boron, cadmium, chrome, nickel, manganese, molybdenum, copper, iron, zinc, phosphorus, sodium, potasium ve calcium by atomic emission device (ICP-AES; Varian Australia Pty LTD, Australia) and levels given as mg/L and mmol/L. The fatigue exercise that performed at the during the day has not affects on serum potasium, sodium, sulfur, magnesium, calcium, iron, zinc, manganese, boron, cupper, nickel, selenium, molybdenium, chrome, cobalt, lead and cadmium levels (P>0.05). Exercise that performed by exhausting during the night have significantly increased serum potasium, sodium, sulfur, magnesium, calcium, iron, manganese, nickel, selenium, molybdenium, chrome, cobalt, lead and cadmium levels compared to before exercising levels (P<0.05). Night exercise only significantly inhibited serum cupper levels (P<0.05).en_US
dc.description.sponsorshipBu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 12202005 proje numarası ile desteklenmiştir.en_US
dc.identifier.citationGülnar, U. (2012). Yorgunluğa kadar yaptırılan gece ve gündüz egzersizlerinin element metabolizması üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/5426
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectGündüz ve gece egzersizien_US
dc.subjectSerum element düzeylerien_US
dc.subjectYorgunluken_US
dc.subjectDay time and nigth exerciseen_US
dc.subjectSerum element levelsen_US
dc.subjectFatigueen_US
dc.titleYorgunluğa kadar yaptırılan gece ve gündüz egzersizlerinin element metabolizması üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of fatigue exercise during the day and night on the elements metabolismen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
4_removed (5).pdf
Boyut:
561.42 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Übeyde Gülnar
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: