İdarenin manevi tazminat sorumluluğu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-03-14

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Manevi tazminat kavramı, ölüm, cismani zarar ve kişilik haklarına saldırı halinde duyulan acı ve ıstırapların tatmin edilmesi gerektiği düşüncesiyle doğmuştur. Tüm özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri gibi, idare de, yaptığı eylem ve işlemlerden dolayı verdiği manevi zararları tazmin etmek durumunda kalacaktır. Ancak, tazminat talebinde bir yandan zarar verenin kamu gücünü kullanan bir kamu tüzel kişisi olması, diğer yandan idarenin temel amacının kamu yararını gerçekleştirmek olması durumu manevi tazminat sorumluluğunun özel hukuka göre kimi yerde genişlemesine, kimi yerde de daralmasına neden olacaktır. Bu çalışmamızda, idarenin faaliyetlerinden dolayı manevi tazminat sorumluluğu anlatılmaya çalışılmıştır. İdarenin bu sorumluluğu, asli ve birinci dereceden bir sorumluluktur. İdarenin manevi zarardan dolayı sorumlu tutulabilmesi için, idareye atfedilebilir, hukuka aykırı ve (kusursuz sorumluluk halleri dışında) kusurlu bir eylem veya işlemin neden olduğu manevi bir zarar bulunmalıdır. İdari yargıda manevi tazminat istemiyle açılacak dava bir tam yargı davasıdır.
The concept of damages for mental anguish, with the thought of the need to satisfy the pain and the misery felt in condition of death, bodily harm and the attack on personality rights. As all the private law real and juristic person, administrations will damages for mental anguish they have given because of the actions and operations they have done. However in the demond of indemnity one hand, administration that gives harm is a public juristic person, on the other hand its basic air is realizing the public interest. According to the private law the the responsibility of damages for mental anguish is some where caused to extension or restriction by this situation. In this work, the damages for mental anguish responsibility of the administration arising from the actisities of it, is exphined. This is a essential and primary responsibility of administration. In order to be the damages for mental anguish responsible, there must be a moral damage attribsted to the administration, contrary to the law and caused by a detective action or operation. In the administrative judge the lawsuit which is opened with the demond of damages for mental anguish, is a full remedy action.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Administrative respansibility, Cismani zararlar, İdari sorumluluk, Bodily injury, Kamu Hukuku, Public Law, Kişilik hakkı, Personality right, Manevi tazminat, Moral indemnity, Manevi zararlar, Moral damges, Sorumluluk, Responsibility, Tazminat, Compensation

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yılmaz, S. (2011). İdarenin manevi tazminat sorumluluğu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.