İdarenin manevi tazminat sorumluluğu

dc.contributor.advisorYıldırım, Ramazan
dc.contributor.authorYılmaz, Safiye
dc.date.accessioned2015-10-23T10:11:45Z
dc.date.available2015-10-23T10:11:45Z
dc.date.issued2011-03-14
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractManevi tazminat kavramı, ölüm, cismani zarar ve kişilik haklarına saldırı halinde duyulan acı ve ıstırapların tatmin edilmesi gerektiği düşüncesiyle doğmuştur. Tüm özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri gibi, idare de, yaptığı eylem ve işlemlerden dolayı verdiği manevi zararları tazmin etmek durumunda kalacaktır. Ancak, tazminat talebinde bir yandan zarar verenin kamu gücünü kullanan bir kamu tüzel kişisi olması, diğer yandan idarenin temel amacının kamu yararını gerçekleştirmek olması durumu manevi tazminat sorumluluğunun özel hukuka göre kimi yerde genişlemesine, kimi yerde de daralmasına neden olacaktır. Bu çalışmamızda, idarenin faaliyetlerinden dolayı manevi tazminat sorumluluğu anlatılmaya çalışılmıştır. İdarenin bu sorumluluğu, asli ve birinci dereceden bir sorumluluktur. İdarenin manevi zarardan dolayı sorumlu tutulabilmesi için, idareye atfedilebilir, hukuka aykırı ve (kusursuz sorumluluk halleri dışında) kusurlu bir eylem veya işlemin neden olduğu manevi bir zarar bulunmalıdır. İdari yargıda manevi tazminat istemiyle açılacak dava bir tam yargı davasıdır.en_US
dc.description.abstractThe concept of damages for mental anguish, with the thought of the need to satisfy the pain and the misery felt in condition of death, bodily harm and the attack on personality rights. As all the private law real and juristic person, administrations will damages for mental anguish they have given because of the actions and operations they have done. However in the demond of indemnity one hand, administration that gives harm is a public juristic person, on the other hand its basic air is realizing the public interest. According to the private law the the responsibility of damages for mental anguish is some where caused to extension or restriction by this situation. In this work, the damages for mental anguish responsibility of the administration arising from the actisities of it, is exphined. This is a essential and primary responsibility of administration. In order to be the damages for mental anguish responsible, there must be a moral damage attribsted to the administration, contrary to the law and caused by a detective action or operation. In the administrative judge the lawsuit which is opened with the demond of damages for mental anguish, is a full remedy action.en_US
dc.identifier.citationYılmaz, S. (2011). İdarenin manevi tazminat sorumluluğu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/2727
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectAdministrative respansibilityen_US
dc.subjectCismani zararlaren_US
dc.subjectİdari sorumluluken_US
dc.subjectBodily injuryen_US
dc.subjectKamu Hukukuen_US
dc.subjectPublic Lawen_US
dc.subjectKişilik hakkıen_US
dc.subjectPersonality righten_US
dc.subjectManevi tazminaten_US
dc.subjectMoral indemnityen_US
dc.subjectManevi zararlaren_US
dc.subjectMoral damgesen_US
dc.subjectSorumluluken_US
dc.subjectResponsibilityen_US
dc.subjectTazminaten_US
dc.subjectCompensationen_US
dc.titleİdarenin manevi tazminat sorumluluğuen_US
dc.title.alternativeThe damages for mental anguish responsibility of administrationen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
279034.pdf
Boyut:
809.09 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Safiye Yılmaz
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: