Başlangıcından M.Ö. 2.Binin sonuna kadar Anadolu tasvir sanatında av sahneleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Anadolu tasvir sanatında av ilk kez Neolitik Dönemde görülmüştür. Bu süreç devamında Kalkolitik Dönemde, Asur Ticaret Kolonileri Çağında ve Hitit Çağı'na kadar devam etmiştir. Neolitik Dönemde Çatalhöyük'te ve Köşkhöyük'te duvar resimlerinde görülmüştür. Çatalhöyük'te Av Tapınağı olarak adlandırılan tabakada, Köşkhöyük'te ise III. Tabakaya tarihlenen duvar resminde görülmektedir. Kalkolitik Dönemde Av Tasvirleri sayıca az olmasına rağmen işlenen konuda çeşitlilik artmıştır. Örneklerden ikisi Köşkhöyük' e diğeri de Tepecik-Çiftlik'e aittir. Asur Ticaret Kolonileri Çağı' nda av tasvirinde hem konu ve malzeme çeşitliliği artmıştır. Mühürlerin sadece iki tanesi Konya-Karahöyük'e aittir, diğerleri Kaniş Karum'u II. ve Ib katı tarihlenmektedir. Mühürlere ilave olarak pişmiş toprak eserde, fildişi eserde, taş eserde bulunmaktadır. Av Tanrısı D LAMMA. LIL.'e ise Eski Asur Ticaret Kolonileri Çağı ve Hitit Çağı boyunca büyük ayinlerde ve yerel festivallerde yaygın şekilde tapınılmaktadır. Hitit Döneminde ise Asur Ticaret Kolonileri Çağındaki benzer konular betimlenmiştir. Konulara ek olarak Alacahöyük orthostatlarında gördüğümüz yabani domuz avı eklenmiştir. Avcılar Hitit Döneminin özelliği olan yukarı kıvrık ayakkabı ile kısa yırtmaçlı etek giymektedirler. Av sahneleri Asur Çağındaki gibi oldukça kalabalıktır. Küçük buluntuların yanı sıra Alacahöyük Orthostatlarında görüldüğü gibi büyük boyutlu yüzeylere de tasvir edilmiştir. Hitit Dönemindeki av sahnelerini; damga mühürde, pişmiş toprak eserde, taş eserde ve metal eserde görmekteyiz.
In the game the first time art depicted in Neolithic Anatolia was Term. In continuing this process Kalkolitik Period, the Assyrian Trade Colonies Ages and has continued until the Hittite Period. In the Neolithic Period and in Çatalhöyük has been seen in wall paintings in Köşkhöyük. Known as the Hunt Temple in Çatalhöyük layer, in the Köşkhöyük III. Picture is seen on the wall dated to the layer. Period to be less than the number of hunt in Kalkolitik description despite increased diversity in the business. Example of two Köşkhöyük to Tepecik-farm belong to the other. Assyrian Trade Colonies Age 'in the subject and material diversity of hunting has increased in the description. Only two of the Konya-sealing is Karahöyük'e others poodle Karum'u II. and Ib is solid history. In addition to the work done in soil sealing, ivory work, the stones are found in works. Hunt God D LAMMA.LIL. The Age of the Old Assyrian Trade Colonies and the Hittite period and during the big ceremony in the local festivals are common to worship. In Hittite and Assyrian Trade Colonies Ages similar issues have been described. In addition to issues we have seen wild boar hunt in orthostat Alacahöyük added. Hittite with the characteristics of hunters turned up with shoes to wear short skirts slashing. Hunting scenes such as the Assyrian Age is very crowded. Small finds, as well as large surface as seen in Alacahöyük Orthostat is also depicted. The hunting scene of Hittite; stamp seal, the work done in earth, stone work and metal work to see.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Arkeoloji, Archeology, Anadolu, Anatolia, Avcılık, Hunting, Tasvir sanatı, Description art

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Küsmez, P. (2009). Başlangıcından M.Ö. 2.Binin sonuna kadar Anadolu tasvir sanatında av sahneleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.