Başlangıcından M.Ö. 2.Binin sonuna kadar Anadolu tasvir sanatında av sahneleri

dc.contributor.advisorYıldırım, Tayfun
dc.contributor.authorKüsmez, Pakize
dc.date.accessioned2014-11-27T12:43:24Z
dc.date.available2014-11-27T12:43:24Z
dc.date.issued2009
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractAnadolu tasvir sanatında av ilk kez Neolitik Dönemde görülmüştür. Bu süreç devamında Kalkolitik Dönemde, Asur Ticaret Kolonileri Çağında ve Hitit Çağı'na kadar devam etmiştir. Neolitik Dönemde Çatalhöyük'te ve Köşkhöyük'te duvar resimlerinde görülmüştür. Çatalhöyük'te Av Tapınağı olarak adlandırılan tabakada, Köşkhöyük'te ise III. Tabakaya tarihlenen duvar resminde görülmektedir. Kalkolitik Dönemde Av Tasvirleri sayıca az olmasına rağmen işlenen konuda çeşitlilik artmıştır. Örneklerden ikisi Köşkhöyük' e diğeri de Tepecik-Çiftlik'e aittir. Asur Ticaret Kolonileri Çağı' nda av tasvirinde hem konu ve malzeme çeşitliliği artmıştır. Mühürlerin sadece iki tanesi Konya-Karahöyük'e aittir, diğerleri Kaniş Karum'u II. ve Ib katı tarihlenmektedir. Mühürlere ilave olarak pişmiş toprak eserde, fildişi eserde, taş eserde bulunmaktadır. Av Tanrısı D LAMMA. LIL.'e ise Eski Asur Ticaret Kolonileri Çağı ve Hitit Çağı boyunca büyük ayinlerde ve yerel festivallerde yaygın şekilde tapınılmaktadır. Hitit Döneminde ise Asur Ticaret Kolonileri Çağındaki benzer konular betimlenmiştir. Konulara ek olarak Alacahöyük orthostatlarında gördüğümüz yabani domuz avı eklenmiştir. Avcılar Hitit Döneminin özelliği olan yukarı kıvrık ayakkabı ile kısa yırtmaçlı etek giymektedirler. Av sahneleri Asur Çağındaki gibi oldukça kalabalıktır. Küçük buluntuların yanı sıra Alacahöyük Orthostatlarında görüldüğü gibi büyük boyutlu yüzeylere de tasvir edilmiştir. Hitit Dönemindeki av sahnelerini; damga mühürde, pişmiş toprak eserde, taş eserde ve metal eserde görmekteyiz.en_US
dc.description.abstractIn the game the first time art depicted in Neolithic Anatolia was Term. In continuing this process Kalkolitik Period, the Assyrian Trade Colonies Ages and has continued until the Hittite Period. In the Neolithic Period and in Çatalhöyük has been seen in wall paintings in Köşkhöyük. Known as the Hunt Temple in Çatalhöyük layer, in the Köşkhöyük III. Picture is seen on the wall dated to the layer. Period to be less than the number of hunt in Kalkolitik description despite increased diversity in the business. Example of two Köşkhöyük to Tepecik-farm belong to the other. Assyrian Trade Colonies Age 'in the subject and material diversity of hunting has increased in the description. Only two of the Konya-sealing is Karahöyük'e others poodle Karum'u II. and Ib is solid history. In addition to the work done in soil sealing, ivory work, the stones are found in works. Hunt God D LAMMA.LIL. The Age of the Old Assyrian Trade Colonies and the Hittite period and during the big ceremony in the local festivals are common to worship. In Hittite and Assyrian Trade Colonies Ages similar issues have been described. In addition to issues we have seen wild boar hunt in orthostat Alacahöyük added. Hittite with the characteristics of hunters turned up with shoes to wear short skirts slashing. Hunting scenes such as the Assyrian Age is very crowded. Small finds, as well as large surface as seen in Alacahöyük Orthostat is also depicted. The hunting scene of Hittite; stamp seal, the work done in earth, stone work and metal work to see.en_US
dc.identifier.citationKüsmez, P. (2009). Başlangıcından M.Ö. 2.Binin sonuna kadar Anadolu tasvir sanatında av sahneleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/702
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectArcheologyen_US
dc.subjectAnadoluen_US
dc.subjectAnatoliaen_US
dc.subjectAvcılıken_US
dc.subjectHuntingen_US
dc.subjectTasvir sanatıen_US
dc.subjectDescription arten_US
dc.titleBaşlangıcından M.Ö. 2.Binin sonuna kadar Anadolu tasvir sanatında av sahnelerien_US
dc.title.alternativeStarting from the second thousand to the end of b.c Anatolia description art of the hunting sceneen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Pakize_Küsmez.pdf
Boyut:
4.02 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Pakize Küsmez
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: