Essential techniques for teaching the four skills in english through dialogues and an evaluation of the coursebook 'New opportunities' in the light of this study

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, temel olarak, bir dil öğretim materyali olarak diyalogların önemi ve kullanımıyla alakalıdır. Bu çalışmada, diyalogların niteliği ve onların İngilizce öğretimindeki rolünü araştırmaya ve tartışmaya çalıştım. Bundan başka, İngilizcedeki dört beceriyi öğretmek için diyalogların işlenmesinde kullanılan temel teknikleri bir araya topladım. Bu tez çalışmasının ilk bölümü, çalışmanın amacı ve alanının yanında, çalışmanın geri planıyla ilgilidir. İkinci bölüm, çalışma alanındaki literatür taraması ile diyalogların kullanımı konusunda, önde gelen bazı dil öğretim metodlarının yaklaşımlarını tartışmaktadır. Üçüncü bölüm, diyalogları kullanarak dört beceriyi öğretme konusundaki temel teknikler üzerinde durmaktadır. Dördüncü bölüm, bir İngilizce öğretim serisi olan `New Opportunities' adlı kitabın diyalogları kullanış şeklini ? güçlü ve zayıf noktalarını ? incelemektedir. Son olarak beşinci bölüm tüm çalışmanın sonuçlarını ortaya koymaktadır.
This study is mainly concerned with the significance and the use of dialogues as a language teaching material. In this study, I have tried to investigate and discuss the nature of dialogues and their role in language teaching. Apart from that, I have tried to make a collection of essential techniques to handle dialogues to teach the four skills in English. The first chapter of the thesis study deals with the background to the study as well as the purpose and the scope of it. The second chapter reviews literature in the area of the study and discusses the approaches of some prominent language teaching methods to the use of dialogues. The third chapter is based on the essential techniques to teach the four skills (speaking, listening, reading, writing) through dialogues. The forth chapter examines the way that the English teaching series New Opportunities employs in using dialogues - the strong and the weak points. Finally, the fifth chapter reveals the findings of the whole study.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ders kitapları, Textbooks, İngilizce eğitimi, English education, Diyalog, Dialog

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Solmaz, M. (2008). Essential techniques for teaching the four skills in english through dialogues and an evaluation of the coursebook 'New opportunities' in the light of this study. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.