1,3,5-triazin ve sübstitüe hidroksikinolin türevlerinin sentezi ve metal komplekslerinin incelenmesi

dc.contributor.advisorUçan, Halil İsmet
dc.contributor.authorKarataş, Erhan
dc.date.accessioned2017-08-08T11:17:40Z
dc.date.available2017-08-08T11:17:40Z
dc.date.issued2013-12-06
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada çıkış maddesi olarak 2,4,6-trikloro-1,3,5-triazin (s-triazin) kullanıldı. 5-Aminometil-8-hidroksikinolin, s-triazine aseton çözücülüğünde literatürde verilen metotlara göre tek yönlü ve üç yönlü olarak bağlandı. Elde edilen tek yönlü triazin bileşiği 2-(5-aminometil-8-hidroksikinolin)-4,6-dikloro-1,3,5-triazin bileşiği [{Fe(Salen)2O}], [{Fe(Saloph)2O}], [{Cr(Salen)2O}] ve [{Cr(Saloph)2O}] köprü kompleksleri ile etanol ortamında reaksiyona tabi tutularak yeni tek yönlü Fe(III) ve Cr(III) kompleksleri elde edildi. Aynı şekilde s-triazin ligandının üç yönlü kompleksleri de sentezlendi. Elde edilen tek yönlü Fe(III) ve Cr(III) kompleksleri literatürde verilen metotlardan faydalanılarak diaminler ile (etilendiamin, 1,4-fenilendiamin, benzidin, 4,4'-diaminodifenilmetan, 4,4'-diaminodifenil eter ve 1,5-diaminonaftalin) dioksan ortamında polimerleştirildi. Sonuç olarak, elde edilen üç ve tek yönlü ligandların, monomerik ve polimerik komplekslerin yapıları Elementel Analiz, FT-IR Spektroskopisi, 1H-NMR Spektroskopisi, TGA-DTA Analizi ve Magnetik Sussebtibilite ölçüm teknikleri kullanılarak aydınlatıldı.en_US
dc.description.abstractIn this study, 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine (s-Triazine) was used as the starting material. 5-aminomethyl-8-hydroxyquinoline were linked to s-Triazine as single- and tri- directional according to literature methods. Were obtained single directional triazine compaund 2-(5-aminomethyl-8-hydroxyquinoline)-4,6-dichloro-1,3,5-triazine and [{Fe(Salen)2O}], [{Fe(Saloph)2O}], [{Cr(Salen)2O}], [{Cr(Saloph)2O}] bridge complexes in ethanol media was subjected to new uni-directional new Fe (III) and Cr (III) complexes were synthesis. Tri-directional complexes of s-triazine ligands were synthesized with the same method. The obtained noval single directional Fe(III) and Cr(III) complexes were polimerized with variaty of diamines (ethylenediamine, 1,4-phenylenediamine, benzidine, 4,4'-diaminodiphenylmethane, 4,4'-diaminodiphenyl ether, and 1,5-diaminonaphthalene) by the help of the method given in literature in dioxane medium. Consequently, single- and tri- directional ligands, monomeric and polymeric complexes structures were characterized by Elemental Analysis, FT-IR spectroscopy, 1H-NMR spectroscopy, TGA-DTA analysis and magnetic sussebtibilit spectrum techniques.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması S.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından 09101036 nolu proje ile desteklenmiştir.en_US
dc.identifier.citationKarataş, E. (2013). 1,3,5-triazin ve sübstitüe hidroksikinolin türevlerinin sentezi ve metal komplekslerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/5540
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subject8-Hidroksikinolinen_US
dc.subject8-Hydroxyquinolineen_US
dc.subjectSchiff bazıen_US
dc.subjectSchiff baseen_US
dc.subjectS-Triazinen_US
dc.subjectS-Triazineen_US
dc.subjectTripoden_US
dc.title1,3,5-triazin ve sübstitüe hidroksikinolin türevlerinin sentezi ve metal komplekslerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe synhesis of 1,3,5-triazine and substituted hydroxyquinoline derivatives and investigation of their metal complexesen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Erhan Karataş.pdf
Boyut:
1.52 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: