Coğrafi bilgi sistemlerinin kara yolu uygulamaları üzerindeki etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-05-23

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımı ile karayolu uygulamaları yapılması planlanmıştır. Pilot bölge olarak Yozgat ili, Melikli, Davutlu ve Yedişehirli köyleri seçilmiştir. Bu bölgelerin seçilme amacı arazi yapısının dağlık olması, ayrıca köy yapılaşması açısından kalabalık bir yapı sergilemesidir. Çalışma için seçilen yazılım ArcMap 9.3 yazılımıdır. Sisteme amacı yerine getirebilmek için büyük çapta sözel veri tabanı ve bu veritabanı ile ilişkili raster ve vektör veriler aktarılmıştır. Oluşturulan Coğrafi Bilgi Sisteminde veri tabanına ayrıca Kadastral durum, köy yolları, dereler, orman arazileri, yer kontrol noktaları, binalar, jeolojik katmanlar aktarılmıştır. Veritabanına aktarılan iki boyutlu vektör verilere yükseklik bilgisini kazandırabilmek için raster veriler aktarılmış ve yükseklik bilgileri elde edilmiştir. Çalışmada güzergah tayini yapılmış, profiller oluşturulmuştur. Şev hesaplama için arayüz ilave edilmiştir. Çalışmada oluşturulan Coğrafi Bilgi Sisteminin Karayolu uygulamalarında bize ne tür avantajlar sağlayacağı, ekonomik güzergahın tespitinin yapılabileceği uygulamalar ile anlatılmıştır. Karayolu uygulamaları amaçlı oluşturulan sistemde, veritabanı ile veriler arasındaki standarttın birçok uygulamalara altlık ve örnek oluşturabilecek nitelikte olduğu düşünülmektedir. Köy yerleşimi ve köy kalkınması üzerine aktif rol oynayan kuruluşlar, Coğrafi Bilgi Sistemi'ni kullanarak faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Bu sayede köy yerleşimi üzerinde ortak payda sağlanarak, yapılan herhangi bir değişiklik anında güncellenebilecek yapılan çalışmalarda hız, ekonomi vb. faydalar sağlanabilecektir.
In this study, the use of Geographical Information Systems (GIS) is used for highway applications. In Yozgat province, Melikli, Davutlu and Yedişehirli villages were selected as a pilot district. Because of landscape was mountainous and village population were high these village were selected. For this study ArcMap 9.3 software was used. The large scale of verbal database and raster and vector data assocaiated with database were transferred to the system. In addition, village roads, streams, forest land, terrain control points, buildings, geological layers, which are cadastral value, were transferred to created Geographical Information System data base. Raster data is transferred to gain information about 3rd dimension. In this study, route selection has done, profile were created. Special code is enclosed to determine cross section slope. In the study what kind of benefits will provide us with the use of GIS highway applications and how to find an economic route were explained in applications. It is tough that the standarts between database and the data could be created a base and sample in the created system for highway aplications. Foundation, which has effective role on village residance and village devolepment, could use GIS to make good decisions. Thus, on village residance common share will be established and any change could be updated on and some utility like economy, velocity etc. could be obtained.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Güzergah, Route, Coğrafi bilgi sistemleri, Yer kontrol noktası, Geographic information systems, Ground control point, Cross section slope, Şev açısı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yılmaz, O. S. (2011). Coğrafi bilgi sistemlerinin kara yolu uygulamaları üzerindeki etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.