Coğrafi bilgi sistemlerinin kara yolu uygulamaları üzerindeki etkileri

dc.contributor.advisorÖzkan, Gülgün
dc.contributor.authorYılmaz, Osman Salih
dc.date.accessioned2014-11-27T12:21:25Z
dc.date.available2014-11-27T12:21:25Z
dc.date.issued2011-05-23
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımı ile karayolu uygulamaları yapılması planlanmıştır. Pilot bölge olarak Yozgat ili, Melikli, Davutlu ve Yedişehirli köyleri seçilmiştir. Bu bölgelerin seçilme amacı arazi yapısının dağlık olması, ayrıca köy yapılaşması açısından kalabalık bir yapı sergilemesidir. Çalışma için seçilen yazılım ArcMap 9.3 yazılımıdır. Sisteme amacı yerine getirebilmek için büyük çapta sözel veri tabanı ve bu veritabanı ile ilişkili raster ve vektör veriler aktarılmıştır. Oluşturulan Coğrafi Bilgi Sisteminde veri tabanına ayrıca Kadastral durum, köy yolları, dereler, orman arazileri, yer kontrol noktaları, binalar, jeolojik katmanlar aktarılmıştır. Veritabanına aktarılan iki boyutlu vektör verilere yükseklik bilgisini kazandırabilmek için raster veriler aktarılmış ve yükseklik bilgileri elde edilmiştir. Çalışmada güzergah tayini yapılmış, profiller oluşturulmuştur. Şev hesaplama için arayüz ilave edilmiştir. Çalışmada oluşturulan Coğrafi Bilgi Sisteminin Karayolu uygulamalarında bize ne tür avantajlar sağlayacağı, ekonomik güzergahın tespitinin yapılabileceği uygulamalar ile anlatılmıştır. Karayolu uygulamaları amaçlı oluşturulan sistemde, veritabanı ile veriler arasındaki standarttın birçok uygulamalara altlık ve örnek oluşturabilecek nitelikte olduğu düşünülmektedir. Köy yerleşimi ve köy kalkınması üzerine aktif rol oynayan kuruluşlar, Coğrafi Bilgi Sistemi'ni kullanarak faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Bu sayede köy yerleşimi üzerinde ortak payda sağlanarak, yapılan herhangi bir değişiklik anında güncellenebilecek yapılan çalışmalarda hız, ekonomi vb. faydalar sağlanabilecektir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the use of Geographical Information Systems (GIS) is used for highway applications. In Yozgat province, Melikli, Davutlu and Yedişehirli villages were selected as a pilot district. Because of landscape was mountainous and village population were high these village were selected. For this study ArcMap 9.3 software was used. The large scale of verbal database and raster and vector data assocaiated with database were transferred to the system. In addition, village roads, streams, forest land, terrain control points, buildings, geological layers, which are cadastral value, were transferred to created Geographical Information System data base. Raster data is transferred to gain information about 3rd dimension. In this study, route selection has done, profile were created. Special code is enclosed to determine cross section slope. In the study what kind of benefits will provide us with the use of GIS highway applications and how to find an economic route were explained in applications. It is tough that the standarts between database and the data could be created a base and sample in the created system for highway aplications. Foundation, which has effective role on village residance and village devolepment, could use GIS to make good decisions. Thus, on village residance common share will be established and any change could be updated on and some utility like economy, velocity etc. could be obtained.en_US
dc.identifier.citationYılmaz, O. S. (2011). Coğrafi bilgi sistemlerinin kara yolu uygulamaları üzerindeki etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/699
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectGüzergahen_US
dc.subjectRouteen_US
dc.subjectCoğrafi bilgi sistemlerien_US
dc.subjectYer kontrol noktasıen_US
dc.subjectGeographic information systemsen_US
dc.subjectGround control pointen_US
dc.subjectCross section slopeen_US
dc.subjectŞev açısıen_US
dc.titleCoğrafi bilgi sistemlerinin kara yolu uygulamaları üzerindeki etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of geographical information systems in highway applicationsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
20_removed.pdf
Boyut:
4.57 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Osman Salih Yılmaz
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: