Haber söylem üretimindeki ideolojik etki: Wikileaks haberleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Medya çok karmaşık bir mücadele alanıdır. Bu alanda egemenler de, konumlarını sürdürmek ve bu konum için tehdit unsuru oluşturabilecek düşünceleri ortadan kaldırmak için medya aracılığıyla mücadele vermektedirler. Bir başka deyişle, medya bazı egemen söylemleri araçsallaştırarak ideolojik bir savaşın merkezi haline gelmektedir. Bu düşünce ekseninden yola çıkılarak egemen söylemlerin, haber dili içinde nasıl doğallaştırılarak sunulduğu ve statükonun sürdürülmesi yönündeki belirleyicileri ortaya çıkarmak için; Van Dijk haber söylem analizi temel alınarak, “Wikileaks” örneklemi üzerinden Radikal ve Yeni Şafak gazeteleri incelenmiştir.
Media is a very complex battleground. In this field, sovereigns also wage a war through the media to maintain their positions and eliminate ideas that may threaten their positions. In other words, media is becoming the centrepiece of an ideological battle by instrumentalising certain discourses. In this framework, the dailies Radikal and Yeni Şafak were investigated using the “Wikileaks” documents as sample on the basis of Van Dijk’s news discourse analysis in order to reveal how prevalent discourses are presented in a matter-of-fact form within the news language and to identify the determinants used for maintaining the status quo.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/594

Anahtar Kelimeler

Wikileaks, İdeoloji, Haber, Söylem analizi, Ideology, News, Discourse analysis

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Toruk, İ., Sine, R. (2012). Haber söylem üretimindeki ideolojik etki: Wikileaks haberleri. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (31), 351-378.