The Comparison of Depression, Anxiety and Quality of Life Levels Among Trimesters of Pregnancy

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Objective: To compare the levels of depression, anxiety and quality of life among trimesters of pregnancy. Study Design: A total number of 200 patients;50 pregnant women from each trimester and 50 control group women who are not pregnant but with similar sociodemographic characteristics were included. To determine the levels depressive and anxiety symptoms and quality of life were performed the Beck Depression Inventory (BDI) the Beck Anxiety Inventory (BAI) and the World Health Organization Quality of Life Assessment Brief (WHOQOL-BREF), respectively. Results: While BDE and BAE points in pregnant were indifferent between trimesters; these points were found significantly higher compared with control group. There were significant differences for WHOQOL-BREF and the lowest quality of life was present at 3rd trimester. Conclusion: The levels of anxiety and depression were high, and quality of life was low in all trimesters, especially at 3rd trimester. Especially at advanced stages of pregnancy; the health care givers should evaluate pregnant women for depression and anxiety.
AMAÇ: Gebelikte trimesterler arası depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışmaya, her trimesterden 50 gebe hasta ve gebe kadınlarla benzer sosyodemografik özelliklere sahip 50 gebe olmayan kontrol hastası olmak üzere toplam 200 hasta dahil edildi. Depresyon seviyesini, anksiyete semptomlarını ve yaşam kalitesini belirlemek üzere sırasıyla, Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri (BAE), ve Dünya Sağlık Organizasyonu Yaşam Kalitesi Değerlendirme Ölçeği (WHOQOL-BREF) kullanıldı. BULGULAR: Trimesterler arası BDE and BAE puanları gebelerde benzer iken; bu puanlar ikinci ve 3. trimester gebeliklerinde kontrol grubuna göre belirgin yüksek idi. Klinik depresyon oranları kontrol grubunda %10.1, ilk trimesterde %22, ikinci trimesterde %32, üçüncü trimesterde %36 olarak bulundu. WHOQOL-BREF skorları arasında belirgin farklılıklar bulunurken, en düşük yaşam kalitesi 3. trimesterde idi. SONUÇ: Gebeliğin tüm trimesterlerinde, özellikle de 3. trimesterde olmak üzere, anksiyete ve depresyon seviyeleri yüksek iken, yaşam kalitesi düşük idi. Özellikle gebeliğin ilerleyen dönemlerinde; sağlık hizmeti verenlerin gebe kadınları depresyon ve anksiyete yönünden dikkatli değerlendirmesi uygun olacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Pregnancy, Depression, Anxiety, Quality of Life, Gebelik, Depresyon, Anksiyete, Yaşam kalitesi

Kaynak

GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

2

Künye

Karataylı, S., Gezginç, K., Uguz, F., Karataylı, R., Çilli, A. S., (2010). The Comparison of Depression, Anxiety and Quality of Life Levels Among Trimesters of Pregnancy. GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 16(2), 79-83.