Millî mücadele’de Batı Anadolu Kongrelerinde Alınan Mali Kararlar

dc.contributor.authorPolat, Hasan Ali
dc.date.accessioned2020-03-26T18:23:20Z
dc.date.available2020-03-26T18:23:20Z
dc.date.issued2012
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractMütareke döneminde Kuvâ-yı Milliyelerin ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi için Batı Anadolu’da Balıkesir, Nazilli ve Alaşehir kongreleri toplanmış ve özellikle Alaşehir Kongresinde, Batı Anadolu’daki direnişi tek bir merkezden idare etmek maksadıyla fevkalade önemli kararlar alınmıştır. Batı Anadolu’da gerçekleştirilen kongrelerde Heyet-i Merkeziyeler oluşturulup, Menzil Müfettişlikleri kurulmuştur. Bu müfettişlikler mali meselelerde büyük sorumluluklar üstlenmişlerdir. Kongrelerde, Kuvâ-yı Milliye birliklerinin yeme-içme, giyim kuşam, silah ve mühimmat noktasında desteklenmesi yönünde önemli kararlar alınmış ve bu kararların titizlikle uygulanmasına çalışılmıştır. İhtiyaçların düzenli bir şekilde karşılanabil mesi için halktan mal ve para bağışı (ayni ve nakdi teberrû) taleplerinde bulunulmuştur. Kuvâ-yı Milliye birliklerinin ihtiyaçlarını karşılamaya dönük bu talepler, vatandaşlar tarafın dan elden geldiği nispette karşılık bulmuştur. Heyet-i Merkeziyeler, elde edilen gelirlerin suiis timalinin önüne geçmek için de Menzil Müfettişliği aracılığıyla azami gayret göstermişlerdir. Nihayetinde kongrelerde alınan mali kararlar, titizlikle uygulanarak Kuvâ-yı Milliyelerin ihtiyaçları, dönemin şartları göz önüne alındığında oldukça ileri düzeyde karşılanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe congresses of Balıkesir, Nazilli and Alasehir were met in the west of Anatolia to satisfy the needs of Turkish National Forces during the period of the armistice and the crucial decisions were taken especially at the congress of Alasehir in order to carry on resistance in the western Anatolia. The Central Delegations and the Post-Inspectorships were constituted at the congresses in the western Anatolia. These inspectorships assumed important responsibilities on financial matters. The important decisions were taken related to the supporting the national forces with food, clothes, weapons and military supplies and it was handled delicately to put it into practice. The good and money donation were required from the people to respond the needs regularly. These demands to meet the needs the unions of the Turkish National Forces were supplied from the people as much as it was possible. The Central Delegations exerted considerably to prevent the misuse of the properties with the help of the Post-Inspectorships. As a result, the needs of the National Forces were met to the great extent by the application of the financial decisions taken at the congress carefully if the conditions of that period were taken into consideration.en_US
dc.identifier.citationPolat, H. A., (2012). Millî mücadele’de Batı Anadolu Kongrelerinde Alınan Mali Kararlar. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(31), 221-252.
dc.identifier.endpage252en_US
dc.identifier.issn1300-5766en_US
dc.identifier.issue31en_US
dc.identifier.startpage221en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNd056UTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/27625
dc.identifier.volume1en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTürkiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectMali Kararlar
dc.subjectKongre
dc.subjectYardım
dc.subjectKuvâ-yı Milliye
dc.subjectBatı Anadolu
dc.subjectFiscal Decisions
dc.subjectCongress
dc.subjectHelp
dc.subjectTurkish National Forces
dc.subjectthe West Anatolia
dc.titleMillî mücadele’de Batı Anadolu Kongrelerinde Alınan Mali Kararlaren_US
dc.title.alternativeThe Fiscal Decisions Taken at Congresses in the Western Anatolia During the National Movementen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
11.pdf
Boyut:
383.59 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası